Wypełnij wniosekKOMUNIKAT:

Zmiana sposobu personalizacji karty ŚKUP. Od 4 października 2022 r. nowo zamawiane karty spersonalizowane bez zdjęcia i danych personalnych nadrukowanych na karcie.

Od 4 października 2022 r. zmieniamy sposób personalizacji karty ŚKUP. Nowo wydawane karty spersonalizowane nie będą już zawierać informacji o imieniu i nazwisku oraz zdjęcia, a pasażer otrzyma kartę z opisem „Na okaziciela". Dane pasażera składającego wniosek o wydanie karty spersonalizowanej od teraz będą zapisywane jedynie w systemie.

Zmiana wyglądu karty spersonalizowanej nie spowoduje żadnych zmian w procesie wydawania i korzystania z karty. Zdjęcie pasażera będzie zapisane w systemie, dzięki czemu kontroler będzie mógł ocenić, czy kartą posługuje się właściwa osoba. Karta wydana jako spersonalizowana będzie nadal uprawniała do zakupu biletów dedykowanych dla kont imiennych oraz zakodowania ulg.

POZNAJ ŚKUP

Śląska Karta Usług Publicznych to projekt Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Karta ŚKUP jest używana jako nośnik biletów komunikacji miejskiej oraz ulg.

Na Karcie ŚKUP można zakodować również pieniądz elektroniczny wydawany przez mBank S.A. (tzw. e-portmonetka), którym można opłacić przejazd wg. taryfy odległościowej (kilometrowej) ZTM jak i zakupić bilety elektroniczne.

Kartą można posługiwać się we wszystkich pojazdach kursujących na zlecenie ZTM (autobusy, tramwaje, trolejbusy).