Wypełnij wniosekKOMUNIKAT:

W aplikacji „Mobilny ŚKUP” kupisz bilety z taryfy ZTM

Mobilna Aplikacja Pasażera – „Mobilny ŚKUP" zyskała funkcjonalność sprzedaży biletów. Od 4 stycznia można za jej pośrednictwem dokonać zakupu biletów elektronicznych, powiązanych z kartą ŚKUP. Jest to jedyna aplikacja mobilna, która umożliwia zakup wszystkich biletów elektronicznych będących w ofercie ZTM (krótkookresowych, średniookresowych, długookresowych, metrobiletów i bagażowego).

Z aplikacji „Mobilny ŚKUP" może korzystać posiadacz karty ŚKUP – po zalogowaniu się do niej przez podanie numeru posiadanej przez siebie – spersonalizowanej lub niespersonalizowanej – karty ŚKUP lub loginu oraz podaniu hasła.

Aby skorzystać z aplikacji należy pobrać ją ze sklepu Google Play i Apple Store.

Więcej informacji na temat aplikacji można znaleźć na stronie:

POZNAJ ŚKUP

Śląska Karta Usług Publicznych to wspólny projekt 21 gmin aglomeracji katowickiej oraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Karta ŚKUP spełnia wiele funkcji. Jest używana jako bilet komunikacji miejskiej – obowiązuje we wszystkich pojazdach kursujących na zlecenie ZTM (autobusy, tramwaje, trolejbusy).

Kartą można również zapłacić za parkowanie, używać jej w bibliotekach, instytucjach sportu i kultury oraz urzędach miast i gmin. ŚKUP może być także nośnikiem podpisu elektronicznego.

ŚKUP to system informatyczny o nowych możliwościach i dużym zasięgu. To jeden z największych projektów tego typu na świecie (podobne realizowane są w Londynie, Hongkongu i Singapurze). Wykonało go wyłonione w przetargu konsorcjum firm Asseco Poland S.A. oraz mBank (dawniej BRE Bank S.A.).
 

Finansowanie

Śląska Karta Usług Publicznych jest kartą zbliżeniową. Aby jej użyć, wystarczy przyłożyć ją na 1-2 sekundy do czytnika. 
 
Do wyboru użytkownika są dwa rodzaje kart:
 

W przypadku pojazdów komunikacji miejskiej w celu pełnego wykorzystania zalet systemu wskazane będzie dwukrotne odbicie karty. Jest to tzw. model „check in – check out". Podwójne odbijanie karty jest tak ważne, ponieważ umożliwi ZTM optymalizację sieci komunikacyjnej.

Na podstawie danych z czytników system ŚKUP tworzyć będzie raporty, które następnie stanowić będą podstawę do układania rozkładu jazdy uwzględniającego popyt na konkretnych odcinkach sieci komunikacyjnej. Umieszczone przy wejściach do autobusu czytniki służą także do sprawdzania oraz aktualizowania stanu środków zgromadzonych na karcie. W każdym pojeździe, przy pierwszych drzwiach zainstalowany będzie także moduł dwufunkcyjny, który umożliwi nie tylko odbicie e-karty, ale także skasowanie tradycyjnego biletu papierowego.

 
W projekcie udział bierze
dwadzieścia jeden miast
 

Infrastruktura systemu

Działanie systemu ŚKUP możliwe będzie dzięki infrastrukturze cyfrowej.
Składają się na nią następujące elementy:
Portal Klienta
(platforma do obsługi karty, umożliwi m.in. doładowanie karty, zakup i zakodowanie biletu okresowego)
40 Punktów Obsługi Klienta
109 Stacjonarnych Automatów Doładowania Kart
223 parkomaty
410 modułów do pobierania opłat za usługi komunalne
803 modułów do pobierania opłat i doładowań u sprzedawców
1300 kompletów urządzeń w pojazdach
320 urządzeń dla kontrolerów
20 Punktów Zbierania Danych
Centrum Przetwarzania Danych - serwerownia (podstawowa i zapasowa)
system rozliczeń pieniężnych

Finansowanie

Projekt otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego lata 2007-2013.
Koszty budowy i utrzymania systemu to:
149,3 mln zł
- koszt wdrożenia systemu objęty dofinansowaniem unijnym,
82,5 mln zł
- dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego,
190 mln zł
- całkowity koszt projektu (wdrożenie + utrzymanie przez 65 miesięcy).
System ŚKUP to usługi:
Komunikacyjne
Parkowania
Kultury
Rekreacyjno-sportowe
Biblioteczne
Inne
 

ZOBACZ KORZYŚCI

Śląska Karta Usług Publicznych uruchomiona została w październiku 2015 roku. ŚKUP to złożony informatyczny system, służący między innymi do kontroli, rozliczeń finansowych i nadzoru nad całym systemem komunikacyjnym. Celem projektu było utworzenie na  poziomie ponadlokalnym systemu informatycznego, który zwiększy zakres oraz dostępność usług świadczonych przez instytucje publiczne drogą elektroniczną. Dla użytkowników karta jest użyteczna nie tylko w autobusach czy tramwajach, ale można nią zapłacić również za parkowanie, może być używana w bibliotekach, instytucjach sportu i kultury oraz w urzędach miast i gmin. Dzięki Śląskiej Karcie Usług Publicznych powstał system elektronicznych mikropłatności w administracji publicznej.

Wyjątkowość systemu ŚKUP polega na jego wielofunkcyjności. Karty można używać w różnych dziedzinach życia publicznego. Śląska Karta Usług Publicznych może służyć jako nośnik biletów abonamentowych (komunikacji miejskiej oraz innych instytucji), ale jest również nośnikiem instrumentu płatniczego, na  którym jest przechowywany pieniądz elektroniczny. System umożliwił wprowadzenie nowej taryfy z bardziej elastycznymi cennikami. Jako pierwsze uruchamiane były funkcje elektronicznych biletów okresowych oraz elektronicznej portmonetki. Następnie wprowadzano możliwość wnoszenia poprzez ŚKUP opłat za parkowanie, natomiast w ostatniej fazie uruchomione były możliwości korzystania z pozostałych usług, m.in. kultury czy gminnych.

 


Wróć do góry