« Powrót

ZMIANA REGULAMINU KARTY ŚKUP

W związku  z potrzebą dostosowania Regulaminu "Śląskiej Karty Usług Publicznych" do warunków rynkowych, w oparciu o § 34 ust. 1 pkt 3 od dnia 20.03.2017 r. ulega zmianie obowiązujący Regulamin „Śląskiej Karty Usług Publicznych".

Jeżeli Użytkownik Karty nie akceptuje wprowadzonych zmian, przysługuje mu na podstawie § 34  ust.4 Regulaminu „Śląskiej Karty Usług Publicznych" prawo do rozwiązania Umowy o korzystanie Karty poprzez zastrzeżenie Karty.

Data publikacji zmienionego Regulaminu: 16.03.2017 r.

Data wejścia w życie zmienionego Regulaminu: 20.03.2017 r.