« Powrót

Kodowanie ulg na karcie ŚKUP

Przypominamy, że na spersonalizowanej karcie ŚKUP może zostać zakodowana przysługująca ulga.

Dzięki zakodowaniu ulgi na karcie, osoby posiadające prawo do przejazdu ulgowego podczas kontroli nie muszą pokazywać żadnych dodatkowych dokumentów. W przypadku płacenia za przejazdy jednorazowe w taryfie odległościowej, jeśli na karcie jest zapisana ulga, system pobierze kwotę odpowiadającą cenie biletu ulgowego.

Aby zakodować przysługującą ulgę, należy udać się do wybranego Punktu Obsługi Klienta lub Punktu Obsługi Pasażera. Na miejscu pracownikowi należy pokazać dokument uprawniający do ulgi (np. legitymację studencką, szkolną, legitymację emeryta itp.). Pracownik na tej podstawie zakoduje na karcie prawo do ulgi. Okres obowiązywania ulgi jest zależny od uprawnień konkretnego dokumentu. Jeśli termin obowiązywania zakodowanej ulgi się skończy, a ulga nadal przysługuje, należy ją zakodować po raz kolejny.

Jednocześnie przypominamy, że wraz z końcem września kończy się termin ważności ulgi dla uczniów. W celu jej przedłużenia zapraszamy do wybranego POK-u lub POP-u wraz z nowym dokumentem uprawniającym do ulgi.