Cennik opłat

Cennik opłat Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach
Ceny biletów podane w Cenniku są cenami brutto i zawierają podatek od towarów i usług

 

CENNIK A.

BILETY JEDNORAZOWE/KRÓTKOOKRESOWE ORAZ OPŁATY ZA PRZEJAZD

I.                        Papierowe bilety jednorazowe/krótkookresowe zakupione w punktach sprzedaży, automatach biletowych, w tym SADK oraz u kierującego pojazdem

STREFA

Cena biletu za przewóz osób

Cena biletu za przewóz zwierząt i bagażu

Normalny

Ulgowy

Bilety zakupione w punktach sprzedaży oraz automatach biletowych, w tym SADK

1.     Przejazd jednorazowy w granicach jednego miasta (gminy) lub przez 15 minut od momentu skasowania (z możliwością przesiadek)

3,20 zł

1,60

3,20 zł

2.     Przejazd jednorazowy w granicach dwóch sąsiadujących miast (gmin) lub przez 30 minut od momentu skasowania (z możliwością przesiadek)

3,80 zł

1,90

Bilety zakupione w automatach biletowych, w tym SADK oraz u kierującego pojazdem

3.      Przejazd jednorazowy w granicach trzech i więcej miast (gmin) lub przez godzinę od momentu skasowania (z możliwością przesiadek)

4,80 zł

2,40

 

II.                        Opłaty za przejazd jednorazowy oraz elektroniczne bilety jednorazowe/krótkookresowe

 

1. Opłaty promocyjne za przejazd jednorazowy wg taryfy odległościowej dla pasażerów korzystających z elektronicznej portmonetki dostępnej na Karcie ŚKUP (konieczna rejestracja wejścia, jak i wyjścia z pojazdu)obowiązują od dnia 1 sierpnia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

Odległość w km

Opłata za przewóz osób

Opłata za przewóz zwierząt i bagażu

Normalny

Ulgowy

do 1,0 km

2,20 zł

1,10 zł

2,20 zł

powyżej 1,0 km do 2,0 km

2,80 zł

1,40 zł

2,80 zł

powyżej 2,0 km do 5,0 km

3,10 zł

1,55 zł

3,10 zł

powyżej 5,0 km do 9,0 km

3,70 zł

1,85 zł

3,70 zł

powyżej 9,0 km do 14,0 km

4,20 zł

2,10 zł

4,20 zł

powyżej 14,0 km do 20,0 km

4,40 zł

2,20 zł

4,40 zł

powyżej 20,0 km

4,60 zł

2,30 zł

4,60 zł

 

W związku z treścią §8 ust. 4 Taryfy w przypadku braku rejestracji wyjścia z pojazdu przez pasażera opłacającego przejazd z elektronicznej portmonetki, pobrana zostaje opłata za podróż do końca trasy danego kursu.

2.        Elektroniczne bilety jednorazowe/krótkookresowe wg taryfy strefowo-czasowej (konieczna rejestracja wejścia, jak i wyjścia z pojazdu) zapisane na Karcie ŚKUP lub zakupione z elektronicznej portmonetki w kasowniku - ceny promocyjne

 

SYMBOL

STREFA

Cena biletu za przewóz osób

Cena biletu za przewóz zwierząt i bagażu

Normalny

Ulgowy

1m/15 min

1.    Przejazd jednorazowy w granicach jednego miasta (gminy) lub przez 15 minut od momentu skasowania (z możliwością przesiadek)

3,10 zł

1,55 zł

2,80 zł

2m/30 min

2.     Przejazd jednorazowy w granicach dwóch sąsiadujących miast (gmin) lub przez 30 minut od momentu skasowania (z możliwością przesiadek)

3,70 zł

1,85 zł

3,00 zł

> 3m/1h

3.      Przejazd jednorazowy w granicach trzech i więcej miast (gmin) lub przez godzinę od momentu skasowania (z możliwością przesiadek)

4,60 zł

2,30 zł

3,20 zł

 

W związku z treścią §8 ust. 4 Taryfy w przypadku braku rejestracji wyjścia z pojazdu przez pasażera opłacającego przejazd z Elektronicznej Portmonetki wg taryfy strefowo-czasowej, po dokonaniu przesiadki bilet jest nieważny.

 

III.                         Elektroniczne bilety jednorazowe/krótkookresowe wg taryfy strefowo-czasowej kupowane za pomocą telefonów komórkowych

 

STREFA

Cena biletu za przewóz osób

Cena biletu za przewóz zwierząt i bagażu

Normalny

Ulgowy

1.    Przejazd jednorazowy w granicach jednego miasta (gminy) lub przez 15 minut od momentu skasowania (z możliwością przesiadek)

3,20 zł

1,60

3,20 zł

2.     Przejazd jednorazowy w granicach dwóch sąsiadujących miast (gmin) lub przez 30 minut od momentu skasowania (z możliwością przesiadek)

3,80 zł

1,90

3,20 zł

3.      Przejazd jednorazowy w granicach trzech i więcej miast (gmin) lub przez godzinę od momentu skasowania (z możliwością przesiadek)

4,80 zł

2,40

3,20 zł

 

 

CENNIK B.

BILETY OKRESOWE (ŚREDNIOOKRESOWE I DŁUGOOKRESOWE)

 

I. Elektroniczne bilety średniookresowe i długookresowe zapisane na Karcie ŚKUP

1. Elektroniczne bilety średniookresowe i długookresowe imienne zapisane na spersonalizowanej Karcie ŚKUP – ceny promocyjne

SYMBOL

UPRAWNIENIA

Elektroniczne bilety okresowe imienne dla pasażerów korzystających ze spersonalizowanej karty ŚKUP bez limitu przejazdów

Elektroniczne bilety okresowe imienne dla pasażerów korzystających ze spersonalizowanej karty ŚKUP z limitem przejazdów

Normalny

Ulgowy

Normalny

Ulgowy

24h

Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie dwóch i więcej miast (gmin). Bilet autobusowo  – tramwajowy,

24 - godzinny

Bez limitu przejazdów

nie więcej niż 5 przejazdów

16 zł

8 zł

13 zł

6,50 zł

48h

Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie dwóch i więcej miast (gmin). Bilet autobusowo – tramwajowy,

48 - godzinny

Bez limitu przejazdów

nie więcej niż 9 przejazdów

26 zł

13 zł

23 zł

11,50 zł

A - 5

Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie dwóch i więcej miast (gmin). Bilet autobusowo – tramwajowy,

5 - dniowy

Bez limitu przejazdów

nie więcej niż 16 przejazdów

42 zł

21 zł

39 zł

19,50 zł

A - 7

Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie dwóch i więcej miast (gmin). Bilet autobusowo – tramwajowy,

7 - dniowy

Bez limitu przejazdów

nie więcej niż 20 przejazdów

48 zł

24 zł

44 zł

22 zł

A - 14

Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie dwóch i więcej miast (gmin). Bilet autobusowo – tramwajowy,

14 - dniowy

Bez limitu przejazdów

nie więcej niż 40 przejazdów

85 zł

42,50 zł

79 zł

39,50 zł

SM/AT

Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie jednego, wybranego miasta (gminy). Bilet autobusowo – tramwajowy,

30 - dniowy

Bez limitu przejazdów

nie więcej niż 66 przejazdów

122 zł

61 zł

114 zł

57 zł

SC/AT

Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie dwóch i więcej miast (gmin). Bilet autobusowo – tramwajowy,

30 - dniowy

Bez limitu przejazdów

nie więcej niż 80 przejazdów

144 zł

72 zł

132 zł

66 zł

SM

Upoważnia do przejazdu wyłącznie liniami autobusowymi lub wyłącznie tramwajowymi na terenie jednego, wybranego miasta (gminy) 30 – dniowy

Bez limitu przejazdów

nie więcej niż 66 przejazdów

104 zł

52 zł

96 zł

48 zł

SC

Upoważnia do przejazdu wyłącznie liniami autobusowymi lub wyłącznie tramwajowymi na terenie dwóch i więcej miast (gmin), 30 – dniowy

Bez limitu przejazdów

nie więcej niż 80 przejazdów

126 zł

63 zł

114 zł

57 zł

WSC

Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie dwóch lub więcej miast (gmin) przez okres dwóch miesięcy wakacyjnych (lipiec i sierpień). Dwumiesięczny bilet autobusowo – tramwajowy

Bez limitu przejazdów

nie więcej niż 170 przejazdów

250 zł

125 zł

230 zł

115 zł

SM/AT

Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie jednego, wybranego miasta (gminy). Bilet autobusowo – tramwajowy

90 – dniowy

Bez limitu przejazdów

nie więcej niż 220 przejazdów

310 zł

155 zł

286 zł

143 zł

SC/AT

Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie dwóch i więcej miast (gmin). Bilet autobusowo – tramwajowy,

90 - dniowy

Bez limitu przejazdów

nie więcej niż 266 przejazdów

358 zł

179 zł

328 zł

164 zł

 

2. Elektroniczne bilety średniookresowe i długookresowe na okaziciela zapisane na niespersonalizowanej Karcie ŚKUP – ceny promocyjne

SYMBOL

UPRAWNIENIA

Elektroniczne bilety okresowe na okaziciela dla pasażerów korzystających z niespersonalizowanej Karty ŚKUP bez limitu przejazdów

Elektroniczne bilety okresowe na okaziciela dla pasażerów korzystających z niespersonalizowanej Karty ŚKUP z limitem przejazdów

Normalny

Ulgowy

Normalny

Ulgowy

24h

Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie dwóch i więcej miast (gmin). Bilet autobusowo  – tramwajowy,

24 - godzinny

Bez limitu przejazdów

nie więcej niż 5 przejazdów

17 zł

8,50 zł

14 zł

7 zł

48h

Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie dwóch i więcej miast (gmin). Bilet autobusowo – tramwajowy,

48 - godzinny

Bez limitu przejazdów

nie więcej niż 9 przejazdów

27 zł

13,50 zł

24 zł

12 zł

A - 5

Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie dwóch i więcej miast (gmin). Bilet autobusowo – tramwajowy,

5 - dniowy

Bez limitu przejazdów

nie więcej niż 16 przejazdów

43 zł

21,50 zł

40 zł

20 zł

A - 7

Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie dwóch i więcej miast (gmin). Bilet autobusowo – tramwajowy,

7 - dniowy

Bez limitu przejazdów

nie więcej niż 20 przejazdów

49 zł

24,50 zł

45 zł

22,50 zł

A - 14

Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie dwóch i więcej miast (gmin). Bilet autobusowo – tramwajowy,

14 - dniowy

Bez limitu przejazdów

nie więcej niż 40 przejazdów

86 zł

43 zł

80 zł

40 zł

SC/AT

Upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie dwóch i więcej miast (gmin). Bilet autobusowo – tramwajowy,

30 - dniowy

Bez limitu przejazdów

nie więcej niż 80 przejazdów

168 zł

84 zł

156 zł

78 zł

 

3. Elektroniczne bilety specjalne dostępne na Karcie ŚKUP

3.1 Elektroniczny bilet szkolny 30-dniowy imienny dostępny na spersonalizowanej Karcie ŚKUP – cena promocyjna

SYMBOL

UPRAWNIENIA

CENA

TS/AT

Bilet uprawniający do przejazdu w relacji pomiędzy miejscem zamieszkania oraz szkołą (miejscem nauki) i z powrotem, od poniedziałku do piątku, a w przypadku gdy nauka odbywa się w sobotę, to również w soboty. Bilet obowiązuje przez kolejne 30 dni w okresie od września do czerwca. Bilet przeznaczony jest wyłącznie dla uczniów szkół dziennych (podstawowych, gimnazjalnych, zawodowych oraz średnich), jednak nie dłużej niż do końca roku szkolnego, w trakcie którego uczeń ukończył 21. rok życia (na podstawie legitymacji szkolnej) oraz dzieci w wieku 5 i 6 lat objętych obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego (na podstawie zaświadczenia wydanego przez przedszkole/szkołę). Bilet autobusowo – tramwajowy, bez limitu przejazdów.

48 zł

 

3.2 Elektroniczny bilet roczny ważny od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku, dostępny na spersonalizowanej Karcie ŚKUP, przeznaczony dla operatorów świadczących usługi przewozowe na zlecenie KZK GOP

SYMBOL

UPRAWNIENIA

CENA

R ­ 1

Bilet autobusowo – tramwajowy upoważniający do przejazdów na terenie całej sieci KZK GOP. Bilet jest przeznaczony do sprzedaży tylko i wyłącznie dla operatorów świadczących usługi przewozowe na zlecenie KZK GOP. Szczegółowe zasady dystrybucji biletów określa Zarząd KZK GOP oraz umowa wykonawcza pomiędzy KZK GOP a operatorem z zaznaczeniem, iż bilet nie może być przekazany nikomu więcej niż pracownikom, członkom ich rodzin oraz emerytom i rencistom operatorów świadczących usługi przewozowe na zlecenie KZK GOP.

206,25 zł

 

 

4.                 Elektroniczne bilety sprzedawane na podstawie umów z gminami tworzącymi KZK GOP

KZK GOP może prowadzić sprzedaż elektronicznych biletów dostępnych na spersonalizowanej Karcie ŚKUP, które są dystrybuowane przez gminy należące do KZK GOP na podstawie umowy między KZK GOP a gminami. Bilety upoważniają do przejazdów komunikacją miejską zgodnie z zakresem wynikającym z ich rodzaju i są przeznaczone dla grup osób uprawnionych wskazanych przez gminy. Szczegółowe warunki dystrybucji biletów, udzielany gminom upust oraz ogólne warunki umowy z gminami określa Zarząd KZK GOP w odrębnej uchwale.

II. Promocje dla pasażerów korzystających z elektronicznych biletów okresowych zapisanych na Karcie ŚKUP

1.        Pasażerom korzystającym z elektronicznych biletów okresowych zapisanych na Karcie ŚKUP określonych w cenniku B punkt I w tabelach nr 1, 2 oraz 3.1, którzy zarejestrowali co najmniej 95% przejazdów zarówno przy wejściu, jak i wyjściu z pojazdu w okresie obowiązywania biletu lub w analogicznym okresie poprzedzającym dzień zakupu biletu, przy zakupie kolejnego biletu okresowego na okres nie dłuższy niż wskazany na bilecie poprzednio wykorzystanym przysługuje 5% zniżki w stosunku do ceny odpowiedniego biletu określonej w Taryfie. Wyliczone ceny podlegają zaokrągleniu do pełnego grosza, przy czym w przypadku wystąpienia na trzecim miejscu po przecinku cyfr od 1 do 4 cenę zaokrągla się w dół, natomiast w przypadku wystąpienia cyfr od 5 do 9, cenę zaokrągla się w górę.

2.        Roszczeń dotyczących niewłaściwego funkcjonowania promocji, o której mowa w ust. 1, nie uwzględnia się, jeżeli od dnia wystąpienia zgłaszanych nieprawidłowości do chwili zgłoszenia minęło 60 dni.

 

III. Opłaty dodatkowe i opłata manipulacyjna

 

1.        W komunikacji miejskiej KZK GOP pobierane są opłaty dodatkowe w razie:

a.             braku ważnego biletu lub odpowiedniego dokumentu przewozu,

b.             braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu,

c.             niezapłacenia należności za zabrane ze sobą do środka przewozu rzeczy lub zwierzęcia albo naruszenia przepisów o ich przewozie,

d.             spowodowania, bez uzasadnionej przyczyny, zatrzymania, opóźnienia lub zmiany trasy środka transportu.

2.        Wysokość opłaty dodatkowej ustala się, biorąc za podstawę cenę papierowego biletu jednorazowego/krótkookresowego normalnego w kwocie 3,20 zł, uprawniającego do przejazdu w granicach jednego miasta (gminy) lub przez 15 minut od momentu skasowania, w następujący sposób:

a.             jako 50-krotność tej ceny – za przejazd bez ważnego biletu lub odpowiedniego dokumentu przewozu,

b.             jako 25-krotność tej ceny – za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu,

c.             jako 25-krotność tej ceny – za niezapłacenie należności za zabrane ze sobą do środka przewozu rzeczy lub zwierzęcia albo naruszenia przepisów o ich przewozie,

d.             jako 100-krotność tej ceny – za spowodowanie, bez uzasadnionej przyczyny, zatrzymania, opóźnienia lub zmiany trasy środka transportu.

3.        W  przypadku zapłaty gotówkowej na miejscu kontroli wysokość opłat obniża się nie więcej jednak niż o 50%, zaś uregulowanych do 7 dni od daty nałożenia opłaty obniża się nie więcej jednak niż o 25%, od wysokości opłat określonych w ust. 2 lit. a, b, c.

4.        Za anulowanie opłaty dodatkowej w trybie §10 ust. 3, 4, 5 Taryfy pobierana jest opłata manipulacyjna. Opłatę manipulacyjną ustala się, uwzględniając ponoszone koszty czynności związanych ze zwrotem lub anulowaniem opłaty dodatkowej, w wysokości nie wyższej niż 20% tej opłaty, ustalonej w sposób określony w ust. 2, przy czym nie mniej niż 15 zł.

5.        Do opłat dodatkowych określonych w ust. 2 lit. a, b, c dolicza się przewoźne w kwocie odpowiadającej cenie biletu za przejazd jednorazowy w granicach jednego miasta (gminy) lub przez 15 minut od momentu skasowania (z możliwością przesiadek) tj. 3,20 zł lub w przypadku posiadania uprawnienia do przejazdu ulgowego: 1,60 zł. W pozostałych przypadkach nie nalicza się przewoźnego.

3245