FAQ dla aplikacji „Mobilny ŚKUP"

Mam problem z logowaniem aplikacji mobilnej

Aby zalogować się do aplikacji należy wpisać numer karty ŚKUP lub login, który został samodzielnie ustawiony przez Użytkownika poprzez Portal Klienta oraz hasło, którym jest zestaw 6 cyfr nadanych przy odbiorze karty ŚKUP lub nowe hasło, które zostało samodzielnie ustawione przez użytkownika poprzez Portal Klienta lub aplikację mobilną.

 

W przypadku wystąpienia problemu z logowaniem, należy zwrócić uwagę czy wpisywane jest prawidłowe hasło dla konkretnego numeru karty/loginu. Hasło jest jednakowe do logowania na Portalu Klienta i aplikacji mobilnej.

 

Najczęstszymi powodami problemów z logowaniem są:

  • wpisywanie hasła ustawionego do konta grupującego zamiast do pojedynczej karty ŚKUP;
  • podawanie błędnego hasła (np. wcześniejsze dokonanie zmiany hasła bez zaktualizowania adresu e-mail w danych zapisanych na Portalu Klienta);
  • wpisywanie numeru PIN (cztery cyfry) zamiast hasła.

 

Jeśli użytkownik nie jest w stanie przypomnieć sobie poprawnego hasła, może skorzystać
z funkcji dostępnej na Portalu: Zapomniałem Hasła do konta, Zapomniałem Hasła do konta grupującego (UWAGA! Z funkcji tej można skorzystać, gdy nasze dane do konta na Portalu Klienta uzupełniliśmy o adres e-mail. W przypadku niepodania adresu e-mail, zresetowanie hasła możliwe w Punktach Obsługi Pasażera).

  

Aplikacja wyświetla komunikat o braku miejsca na karcie do zapisania kolejnych biletów.

Karta ŚKUP jest nośnikiem danych o naszym koncie. Oznacza to, że przechowuje dane
o zakupionych biletach (ważnych i tych, dla których minął termin ważności lub został wykorzystany wykupiony limit przejazdów) do momentu kontaktu karty ŚKUP z kasownikiem w pojeździe. Użytkownikowi wyświetlane są tylko ważne bilety, natomiast nieaktualne bilety nadal zajmują ograniczone miejsce na karcie. Komunikat o braku wolnego miejsca jest sygnałem, że karta jest faktycznie zapełniona.

 

Aby zwolnić miejsce na karcie ŚKUP dla nowych biletów należy dokonać odczytu stanu karty ŚKUP w kasowniku w pojeździe:

  1. Naciśnij prawy dolny przycisk na kasowniku znajdujący się obok ikony "i" wyświetlanej na ekranie kasownika,
  2. Przyłóż kartę ŚKUP do oznaczonego miejsca na kasowniku,
  3. Kasownik wyświetli informacje dotyczące salda oraz zapisanych biletów oraz automatycznie "wyczyści" kartę z nieaktualnych biletów.

Aplikacja wylogowała mnie w trakcie dnia

Aplikacja Mobilny ŚKUP automatycznie wylogowuje Użytkownika po 20 minutach braku aktywności. Wynika to ze stosowania zasad bezpieczeństwa, które wykorzystywane są
w różnych i innych aplikacjach umożliwiających dokonywanie zakupów i zasileń pieniądza elektronicznego (np. w aplikacjach bankowych).

 

Aplikacja wylogowuje mimo zaznaczenia opcji „zapamiętaj"

Funkcja „zapamiętaj" umożliwia zapamiętanie jedynie numeru karty ŚKUP. Ułatwieniem dla Użytkownika aplikacji jest możliwość zastosowania zabezpieczenia aplikacji przy użyciu biometrii (odcisk palca). Aplikacja Mobilny ŚKUP automatycznie wylogowuje użytkownika po określonym czasie. Wynika to ze stosowania zasad bezpieczeństwa, które wykorzystywane są w różnych i innych aplikacjach umożliwiających dokonywanie zakupów i zasileń pieniądza elektronicznego (np. w aplikacjach bankowych).

 

Aplikacja nie chce aktywować biletów

Aplikacja Mobilny ŚKUP nie aktywuje biletów. W przypadku zakupu biletu, który zgodnie
z taryfą przewozu ZTM wymaga aktywacji, bilet należy aktywować poprzez zbliżenie karty ŚKUP podczas pierwszego użycia biletu w kasowniku.

 

W aplikacji mobilnej dostępna jest funkcjonalność „Kup i Jedź", która umożliwia natychmiastowy zakup biletu równoznaczny z rozpoczęciem podróży, bez konieczności aktywacji biletu i posiadania przy sobie karty ŚKUP. Bilety zakupione w opcji „Kup i Jedź" prezentowane są w aplikacji w postaci QR kodu, który wyświetlamy na ekranie telefonu w celu umożliwienia okazania biletu kontrolerowi.

 

Zakupiłem bilet wieloprzejazdowy, ale w aplikacji nie widać ile pozostało przejazdów

Aplikacja Mobilny ŚKUP nie prezentuje danych o liczbie pozostałych przejazdów. Informacja taka prezentowana jest na Portalu Klienta ŚKUP, a także bezpośrednio w kasowniku
w pojeździe w tzw. trybie info i automatach ŚKUP.

 

Dlaczego aplikacja mobilna nie służy jako karta/zamiast karty?

Zasadniczym zadaniem aplikacji Mobilny ŚKUP jest umożliwienie zakodowania - przenoszenia zakupionych (na portalu) biletów i zasileń pieniądza elektronicznego na kartę ŚKUP bez konieczności przyłożenia karty do  czytników/kasowników ŚKUP (automat ŚKUP, kasownik, stacjonarne punkty sprzedaży i obsługi pasażera). Dodatkowo oprócz funkcji informacyjnych oraz możliwości składania reklamacji i zgłoszeń o napotkanych awariach, w ramach modyfikacji aplikacji uruchomiona została funkcjonalność zakupów biletów. Sama aplikacja funkcjonująca w ramach Systemu ŚKUP nie zastępuje jednak karty ŚKUP. Aktualnie prowadzone są prace nad budową nowego on-linowego systemu poboru opłat, w którym karta nie będzie już nośnikiem danych, wówczas sama aplikacja mobilna stanie się identyfikatorem bez konieczności posiadania plastikowej karty.

 

Posiadam środki na karcie ŚKUP, ale w aplikacji za bilet muszę płacić innymi formami płatności

Doładowanie to zasilenie salda tzw. e-portmonetki, z której korzystają pasażerowie bezpośrednio w pojeździe w kasowniku, wykonujący przejazdy w ramach taryfy kilometrowej (odległościowej) lub w celu zakupu biletu jednorazowego. Funkcjonalność zapłaty środkami zapisanymi w e-portmonetce nie jest możliwa w aplikacji mobilnej. Dlatego użytkownicy aplikacji, w celu zakupu biletów mogą zapłacić za zakup biletu z dostępnych form płatności (BLIK, szybkie przelewy, karty płatnicze).

 

Aktualizacja karty ŚKUP nie działa

Z uwagi na ograniczenia technologiczne w obsłudze NFC w systemie iOS funkcjonalność ta dostępna jest tylko dla smartfonów z systemem Android.

W celu prawidłowej obsługi funkcji „Aktualizacji karty ŚKUP" należy wybrać tę opcję z poziomu głównego ekranu i poczekać, aż zostanie zakończony proces synchronizacji danych
z systemem centralnym (pojawi się zielony check-box przy pierwszej pozycji na liście). Następnie należy przyłożyć kartę ŚKUP do czytnika NFC w smartfonie i pozostawić ją
w niezmienionej pozycji do czasu zakończenia procesu aktualizacji. Należy w tym momencie zwrócić uwagę w jaki sposób karta jest przykładana do telefonu. W różnych modelach urządzeń ma znaczenie ułożenie karty (pionowe bądź poziome) z uwagi na umieszczenie anteny NFC. W celu uniknięcia przemieszczania się karty w trakcie synchronizacji zaleca się położenie smartfonu na karcie.

 

Nie mogę pozyskać historii operacji kartą z ostatnich 3 miesięcy

W aplikacji Mobilny ŚKUP możliwa jest weryfikacja danych w historii do 30 dni wstecz. Pełna historia dostępna jest na Portalu Klienta ŚKUP.

 

Zbyt często dokonywane są aktualizacje wersji MPA

Aktualizacje wprowadzają optymalizacje oraz mogą usunąć występujące w przeszłości nieprawidłowości w działaniu aplikacji. Stąd też zachęcamy do aktualizacji i korzystania
z najnowszej dostępnej wersji aplikacji mobilnej.