PYTANIA I ODPOWIEDZI

ZAMAWIANIE, ODBIERANIE KARTY, WYDAWANIE DUPLIKATU,
ZASTRZEŻENIE I BLOKADA KARTY.

 • Rodzaje kart

  Użytkownicy mają do wyboru dwa typy kart: spersonalizowaną i niespersonalizowaną

  KARTA SPERSONALIZOWANA – zawierająca dane identyfikacyjne użytkownika. Może z niej korzystać wyłącznie posiadacz karty. Można na niej kodować wszystkie rodzaje biletów: okresowe imienne, jednorazowe, zasilić e-portmonetkę oraz zakodować przysługującą ulgę. Dzięki zakodowanej na karcie przysługującej ulgi osoby posiadające prawo do przejazdu ulgowego podczas kontroli nie muszą pokazywać żadnych dodatkowych dokumentów. W przypadku płacenia za przejazdy jednorazowe w taryfie odległościowej, jeśli na karcie jest zapisana ulga, system pobiera kwotę odpowiadającą cenie biletu ulgowego. Jeśli na karcie ulgi nie ma, system pobiera sumę odpowiadającą cenie biletu normalnego (w tym przypadku chcąc kupić bilet ulgowy, należy wybrać na czytniku odpowiednią opcję).

  KARTA NIESPERSONALIZOWANA – niezawierająca danych osobowych. Może z niej korzystać każda osoba, która w danej chwili dysponuje kartą. Można na niej kodować wyłącznie bilety okresowe na okaziciela.

 • Gdzie można otrzymać kartę ŚKUP?

  KARTĘ SPERSONALIZOWANĄ otrzymać można na pisemny wniosek. Można go składać w Punkcie Obsługi Klienta lub przez Internet (za pośrednictwem Portalu Klienta). Kartę odbierać można wyłącznie w wybranym Punkcie Obsługi Klienta.

  KARTA NIESPERSONALIZOWANA wydawana jest bez dodatkowych formalności we wszystkich punktach obsługujących ŚKUP (Punkty Obsługi Klienta, Punkty Obsługi Pasażera, Stacjonarne Automaty Doładowania oraz w 800 punktach dystrybucji). Przy jej wydawaniu pobierana jest kaucja zwrotna. Do zwrotu kaucji wymagany jest potwierdzenie zakupu.

 • Jak rozpocząć używanie karty ŚKUP? - Gdzie można doładować kartę?

  Przed pierwszym użyciem, kartę należy zasilić wybraną kwotą lub zapisać na niej wybrany bilet.

  ZASILENIE KARTY - Polega na przelaniu na konto karty wybranej sumy. Pieniędzmi tymi można płacić m.in. za przejazd, parkowanie, zakup biletów, dokonać opłat w Punktach Obsługi Klienta, Punktach Obsługi Pasażera, automatach ŚKUP czy używać jej w instytucjach akceptujących płatności kartą ŚKUP.

  Kartę zasilić można w Punktach Obsługi Klienta, Punktach Obsługi Pasażera, poprzez stacjonarny automat oraz Portal Klienta. W POP, POK i w automacie kartę można doładować gotówką i kartą płatniczą. W Portalu Klienta można natomiast skorzystać z ekspresowych albo zwykłych przelewów bankowych. W przypadku przelewów ekspresowych należy zalogować się na konto karty ŚKUP, wybrać opcję „Zasilenie karty”, a na końcu wybrać bank z którego chcemy opłacić zasilenie. Jeżeli naszego banku nie ma na liście należy wybrać opcję „Wydrukuj druk wpłaty” i po podaniu danych Zleceniodawcy zostanie wygenerowany druk przelew, który można zrealizować np. na Poczcie. Jest jeszcze możliwość samodzielnego wykonania przelewu – w tym celu w swoim banku należy wykonać przelew na konto techniczne karty, którego numer znajduje się na Rewersie Karty ŚKUP.

  Na karcie ŚKUP obowiązują następujące limity transakcyjne:

  1. dzienny limit transakcji - 500zł
  2. maksymalne saldo środków dostępnych w elektronicznej portmonetce - 500 zł
  3. maksymalna wysokość wszystkich zasileń w roku kalendarzowym - 10 000 zł
 • Czy przy składaniu wniosku o kartę ŚKUP pobierana jest jakaś opłata?

  Spersonalizowana karta ŚKUP wydawana jest bezpłatnie. Osoby, które wnioski składać będą w Punktach Obsługi Klienta, nie będą ponosić żadnych kosztów. Jeśli wniosek o wydanie karty składany będzie przez Portal Klienta, system poprosi o dokonanie tzw. wpłaty inicjalnej, w wysokości 20 zł. Będzie można ją wnieść przez system szybkich płatności eCard. Opłata pobierana przy zamówieniu drogą elektroniczną jest w całości przekazywana na zasilenie karty i może być wykorzystana przez użytkownika na zakup dostępnych usług np. biletów komunikacji czy też uiszczenia opłaty parkingowej. Pobierana kwota 20 zł jest jednocześnie zabezpieczeniem przed dokonywaniem "spamowych" zamówień drogą elektroniczną. Takie zabezpieczenie nie jest pobierane, gdy karta zamawiana jest w punktach POK.

  Karta niespersonalizowana wydawana jest za kaucją zwrotną w wysokości 5 zł. Jeśli użytkownik będzie chciał zrezygnować z karty niespersonalizowanej, będzie mógł ją oddać w Punkcie Obsługi Klienta. Warunkiem otrzymania zwrotu wpłaconych 5 zł będzie przedstawienie dowodu zakupu karty.

 • Czy mogę odebrać kartę dla mojej mamy?

  Zgodnie z Regulaminem Śląskiej Karty Usług Publicznych można odebrać kartę innej osoby, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez wnioskującego o wydanie karty spersonalizowanej. Wzór pełnomocnictwa znajduje się w załączniku numer 1 do Regulaminu Śląskiej Karty Usług Publicznych.

 • Jak wyrobić kartę spersonalizowaną dla dziecka?

  Dzieci, które ukończyły 13. rok życia, mają możliwość samodzielnego złożenia wniosku, jak i odbioru karty ŚKUP. Wniosek dla dzieci, które nie ukończyły 13. Roku życia składają rodzice (opiekunowie). Wniosek można wypełnić na Portalu Klienta albo w punktach obsługi klienta (POK). Odbioru karty dokonuje się w POK. Podczas składania wniosku lub odbioru karty w POK należy okazać dokument dziecka, tj. paszport, dowód osobisty albo dokument potwierdzający stosunek przedstawicielstwa, tj. akt urodzenia, postanowienie sądu o ustanowieniu opieki.

 • Karta ŚKUP dla dziecka do 13 roku życia.

  STANOWISKO WYDAWCY KART (mBanku) W SPRAWIE KART DLA MAŁOLETNIEGO

  W przypadku osoby poniżej 13 roku życia stosuje się następujące zasady:

  1. Dziecko poniżej 13 roku życia zgodnie z kodeksem cywilnym art. 12 nie ma zdolności do czynności prawnych czyli czynność prawna dokonana przez taką osobę jest nie ważna.
  2. Dziecko poniżej 13 roku życia może zawierać umowy jedynie w zakresie drobnych bieżących spraw życia codziennego a do takich umów nie możemy zaliczyć umowy o korzystanie z Karty ŚKUP a tym bardziej umowy o pieniądz elektroniczny – taka jest wspólna decyzja stron Regulaminu Karty ŚKUP.
  3. Aby umowa o korzystanie z Karty ŚKUP była ważna powinna być zawarta w imieniu osoby nie posiadającej zdolności do czynności prawnych (dziecko poniżej 13 roku życia) przez ustawowego opiekuna (stąd wymóg okazania np. aktu urodzenia dziecka).

  Ostateczne stanowisko mBanku (wydawcy karty) w kwestii dokumentów dla dziecka

  1. Dowód dziecka zawiera jedynie imiona rodziców nie zawiera żadnej konkretnej informacji, która jednoznacznie identyfikowałaby, że dany opiekun z którym obecnie jest w POK jest jego prawnym opiekunem.
  2. Dowody rodziców nie zawierają żadnych informacji na temat tego, że Ci właśnie ludzi są opiekunami prawnymi syna/córki która posiada taki pesel jaki ma podany w swoim dowodzie.

  Co do odbioru karty – osoba niepełnoletnia powyżej 13 roku życia może samodzielnie odebrać kartę w punkcie POK na podstawie odpowiednich dokumentów (dokument tożsamości ze zdjęciem, potwierdzenia złożenia zamówienia).

  Jednocześnie przypominamy, że w momencie odbioru karty można zakodować na niej przysługującą ulgę na przejazdy w KZK GOP (zgodnie z obowiązującą taryfą).

  STANOWISKO KZK GOP W SPRAWIE KART ŚKUP DLA MAŁOLETNIEGO

  KZK GOP oświadcza, że będzie ponosił wobec Wykonawcy - mBank S.A. odpowiedzialność za skutki zawierania w Punktach Obsługi Klienta umów o korzystanie z Kart SKUP (karty spersonalizowane) z osobami małoletnimi reprezentowanymi przez osoby podające się za ich rodziców w taki sposób, że osoba podająca się za rodzica osoby małoletniej będzie okazywała dowód osobisty/paszport małoletniej oraz własny dowód/paszport - co uznaje się za wystarczające dla przyjęcia, że osoba podająca się za rodzica osoby małoletniej jest rzeczywiście tym rodzicem (a tym samym przedstawicielem ustawowym dziecka - czyli osobą uprawniona do reprezentacji małoletniego zgodnie z przepisem atr.98 par.1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

 • Zgubiłem/zniszczyłem/ukradziono mi kartę. Jak ją zablokować/odzyskać? Czy za wyrobienie nowej muszę płacić?

  W przypadku zgubienia karty należy złożyć dyspozycję blokady. Można tego dokonać w POK lub w POP (w przypadku karty niespersonalizowanej należy mieć potwierdzenie wydania karty, w przypadku karty spersonalizowanej zweryfikowana zostanie tożsamość użytkownika). W przypadku karty spersonalizowanej blokada można zostać wykonana także telefonicznie lub na Portalu Klienta. Karta niespersonalizowana może zostać zablokowana przez Portal Klienta. Odblokowanie karty możliwe jest wyłącznie w POK, w którym należy złożyć wniosek o odblokowanie. Operacja ta jest bezpłatna. Jeśli zablokowana karta nie zostanie odblokowana w ciągu 90 dni, karta zostaje automatycznie zastrzeżona (to znaczy nieodwracalnie dezaktywowane zostają wszystkie jej funkcje). W przypadku utraty lub uszkodzenia karty możliwe jest wydanie jej duplikatu. Za jego wydanie pobierana jest opłata. W przypadku wydania duplikatu karty na nową kartę mogą zostać przeniesione wszystkie uprawnienia na niej zapisane.

 • Długie nazwisko, które nie mieści się na elektronicznym wniosku o kartę ŚKUP.

  Z odpowiedzi otrzymanej od Wydawcy karty wynika, że można wprowadzić w każde z dwóch pól po 18 znaków.

  Pola opisane są jako "Imię" i "Nazwisko" ale osoby z długim (np. dwuczłonowym) nazwiskiem mogą wpisywać pierwszy człon nazwiska w pole "Imię", a drugi człon w pole opisane jako "Nazwisko". Np.: w polu "Imię" wpisać "Janusz Madejczyk ", a w polu "Nazwisko" wpisać: " Zaborny".

  Na karcie nie są nadrukowane nazwy pól tylko ich zawartość.

 • Blokada portalu lub karty - co trzeba zrobić aby odblokować?

  Jeżeli użytkownik zablokował sobie hasło dostępu do Portalu, to blokada zostanie automatycznie zdjęta po 30 minutach – nie trzeba nic robić.

  Jeżeli użytkownik zablokował sobie (celowo lub przypadkowo) całą kartę, to musi się udać do POK i tam odblokować kartę.

  Do odblokowania karty jest konieczny:

  1. w przypadku karty spersonalizowanej – dowód tożsamości,
  2. w przypadku karty niespersonalizowanej – dokument potwierdzający wydanie karty.

  Jeżeli użytkownik nie pamięta PIN-u lub hasła, może zresetować zarówno PIN jak i hasło w POK lub POP pod warunkiem posiadania dokumentów opisanych powyżej (dla odblokowania karty).

 • Jakie zdjęcie dołączyć do wniosku o kartę?

  Rekomendowane jest wykorzystanie zdjęcia z wyraźnie widoczną twarzą (np. z dowodu osobistego lub paszportu). Po wczytaniu zdjęcia należy dostosować jego wymiary za pomocą narzędzia do obróbki dostępnego na Portalu Klienta. W POK zdjęcia wykonywane są bezpłatnie. Mogą być również skanowane – np. z dowodu osobistego lub przyniesionej odbitki. Do wniosku składanego przez Portal Klienta zdjęcie należy dołączyć w formie elektronicznej – system podpowie, jakie warunki techniczne są wymagane. UWAGA! Spersonalizowana karta ŚKUP jednoznacznie identyfikuje użytkownika. Zdjęcie na niej musi być wyraźne. Do wniosku nie mogą być dołączane zdjęcia całej sylwetki, zbiorowe, elementów roślinnych lub zwierzęta. W Punkcie Obsługi Klienta takie zdjęcie nie zostanie przyjęte. Jeśli użytkownik zdecyduje się dołączyć taką fotografię do wniosku elektronicznego, zgodnie z regulaminem, karta może zostać nie wydana, a wpłacone podczas składania wniosku 20 zł przekazane zostanie bankowi jako odszkodowanie pokrywające koszty produkcji karty. Jeśli podczas kontroli okaże się, że zdjęcie nie spełnia wymogów jednoznacznej identyfikacji, tj. jest rozmazane, nie przedstawia wyraźnie twarzy, karta zostanie przez kontrolera zatrzymana.

 • Wydawanie duplikatu karty

  Wydanie duplikatu karty jest możliwe w przypadku utraty lub uszkodzenia karty.

  Użytkownik karty może złożyć wniosek o wydanie duplikatu w dowolnym POK-u.

  Opłata związana z wydaniem duplikatu karty wynosi 20 zł, zarówno w przypadku spersonalizowanej jak i niespersonalizowanej (kaucja). Przy składaniu wniosku o wydanie duplikatu karty niespersonalizowanej użytkownik karty zobowiązany jest przedstawić potwierdzenie wydania karty.

  Przy składaniu wniosku o wydanie duplikatu karty spersonalizowanej użytkownik karty, albo przedstawiciel użytkownika karty spersonalizowanej, powinien przedstawić dokument pozwalający stwierdzić tożsamość użytkownika karty.

  W razie wydania duplikatu karty umowa o korzystanie z karty przedłuża się do upływu terminu ważności duplikatu karty.

  Jeżeli na starej karcie zakodowane były usługi publiczne, należy złożyć wniosek o przeniesienie uprawnień do usług publicznych zapisanych na karcie.

 • Co to jest pieniądz elektroniczny?

  Pieniądz Elektroniczny to elektroniczna waluta zakodowana na karcie dzięki której możemy zapłacić m.in. za przejazd, parkowanie, bilet okresowy, dokonać opłat w Punktach Obsługi Klienta, Punktach Obsługi Pasażera, automatach ŚKUP czy używać jej w instytucjach akceptujących płatności kartą ŚKUP.

  Na karcie ŚKUP obowiązują następujące limity transakcyjne:

  1. dzienny limit transakcji – 500 zł
  2. maksymalne saldo środków dostępnych w elektronicznej portmonetce - 500 zł
  3. maksymalna wysokość wszystkich zasileń w roku kalendarzowym - 10 000 zł
 • Zmiana miejsca odbioru karty

  System nie przewiduje możliwości zmiany miejsca odbioru karty. W razie niemożności osobistego odbioru karty we wskazanym we wniosku punkcie obsługi klienta, czynności tej można dokonać za pośrednictwem pełnomocnika, udzielając mu odpowiedniego pełnomocnictwa. Przykładowy wzór takiego pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu „Śląskiej Karty Usług Publicznych" opublikowanego na Portalu Klienta. Pełnomocnictwo może zostać napisane odręcznie, ważne, aby zawierało niezbędne dane, tj. dane osoby, w imieniu której odebrana ma zostać karta oraz dane (nr dowodu oraz imię i nazwisko) pełnomocnika.

 • Gdzie oddawać znalezione karty ŚKUP?

  Zgodnie z zapisami Regulaminu „Śląskiej Karty Usług Publicznych" Wydawcą i Właścicielem karty ŚKUP jest mBank S.A. Dlatego każdą znaleziona kartę należy dostarczyć do jednego z prowadzonych przez mBank punktów POK, których lokalizacje są zamieszczone na Portalu Klienta oraz w materiałach promocyjnych Systemu ŚKUP.


PORTAL KLIENTA, OBSŁUGA, FUNKCJONALNOŚĆ
(LOGIN, HASŁO, PIN)

 • Logowanie do Portalu Klienta

  Proszę postąpić wg poniższej instrukcji:

  1. Podczas pierwszego logowania się do kontekstu karty, należy zalogować się z wykorzystaniem jej numeru i znanego hasła.
  2. Z menu zatytułowanego „Zmiana danych karty” znajdującego się po lewej stronie, proszę wybrać opcję „Zmień login”.
  3. Proszę wpisać login, który będzie przyjazny i łatwy do zapamiętania zgodnie z regułami zawartymi w niebieskiej ramce informacyjnej.
  4. Wybrany login proszę zatwierdzić przyciskiem „Zapisz”.
  5. Po poprawnym zakończeniu operacji będzie możliwe logowanie się za pomocą wybranego loginu (zamiast numeru karty), oraz znanego hasła.

  UWAGA

  Login musi być unikalny w całym systemie w związku z tym może się zdarzyć, że aplikacja nie zatwierdzi wpisanej frazy. Rozwiązaniem tego problemu może być dodanie do wybranej frazy cyfr np.: Kwiatek01 jeśli login Kwiatek jest już przez kogoś używany.

 • Do czego jest potrzebny kod PIN na karcie ŚKUP?

  Kod PIN jest potrzebny do autoryzacji transakcji, których kwota przekracza 50 złotych. Do zapłaty kwot niższych niż 50 złotych PIN nie jest potrzebny. PIN można zmienić osobiście w punkcie obsługi klienta (kod można również zmieniać na Portalu Klienta, ale w tym przypadku należy podać także stary kod).

 • Czy kupując bilet na Portalu Klienta ŚKUP można zapłacić za niego środkami zgromadzonymi na karcie?

  W chwili obecnej przy zakupie biletu na Portalu Klienta SKUP można skorzystać z szybkiego przelewu elektronicznego oferowanego prze firmę eCard, będącego podwykonawcą wyłonionego w przetargu nieograniczonym Wykonawcy Umowy ŚKUP tj. Konsorcjum Asseco Poland oraz mBank. S.A.

  Na Portalu Klienta nie ma możliwości zapłaty przy pomocy pieniędzy zgromadzonymi na Karcie ŚKUP (e-portmonetka), gdyż karta SKUP nie jest bankową kartą płatniczą. Stąd też do dokonania płatności niezbędny jest kontakt karty ŚKUP z czytnikiem w momencie jej dokonywania. Obecnie użytkownicy kart ŚKUP mają możliwość dokonywania zakupu biletów okresowych ze środków zapisanych na karcie ŚKUP w punktach, w których można od razu dokonać modyfikacji danych zapisanych na karcie ŚKUP, czyli w:

  1. POK,
  2. POP,
  3. SADK,
  4. 800 Agentów sprzedaży.
 • Co to jest konto grupujące?

  Konto grupujące daje możliwość zarządzania kilkoma kartami jednej osobie. Jest to przydatne w rodzinach lub w firmach. Po utworzeniu takiego konta i przypisaniu do niego innych kart jedna osoba może wykonywać operacje na kilku kartach, na przykład przelewać na nie środki pieniężne lub kupować bilety.

 • Czy system ŚKUP ewidencjonuje moje przejazdy?

  KZK GOP nie ewidencjonuje przejazdów poszczególnych pasażerów.
  KZK GOP posiada wyłącznie dane ilościowe, tj: ile osób korzystało z danej linii.

 • Co zrobić, gdy naszego banku nie ma w systemie eCard?

  W chwili obecnej przy płatnościach na Portalu Klienta ŚKUP można skorzystać z szybkiego przelewu elektronicznego oferowanego prze firmę eCard, będącego podwykonawcą wyłonionego w przetargu nieograniczonym Wykonawcy Umowy ŚKUP tj. Konsorcjum Asseco Poland oraz mBank. S.A.

  Na stronie internetowej firmy eCard podane są typy obsługiwanych przelewów bezpośrednich (obecnie 23 rodzaje).

  Jeżeli bank nie jest uwzględniony na tej liście, to istnieje możliwość wydrukowania przelewu tradycyjnego z poziomu Portalu Klienta.

  Informujemy jednocześnie, iż otrzymaliśmy od Wykonawcy Umowy ŚKUP - mBank S.A. zapewnienie, że firma eCard prowadzi rozmowy z kolejnymi bankami w celu rozszerzenia oferty dostępnych przelewów internetowych.


DZIAŁANIE KARTY ŚKUP W POJAZDACH, UŻYWANIE KARTY,
SPOSÓB KASOWANIA BILETÓW

 • Dlaczego powinienem odbijać kartę z biletem okresowym?

  Dokonywanie rejestracji przy użyciu karty przy wychodzeniu z pojazdu umożliwi korzystanie z preferencyjnych stawek taryfowych (promocje), na zasadach określonych w taryfie. Ponadto Pasażerowie korzystający z biletów okresowych z limitem przejazdów są zobowiązani do rejestracji przejazdu poprzez sczytanie karty przy wejściu do pojazdu.

 • Aktywacja biletu zakupionego przez Internet.

  Pasażerowie, którzy zakupią bilet przez Portal Klienta, podczas pierwszego przejazdu powinni po wejściu do pojazdu przyłożyć kartę do czytnika dwa razy.

  Pierwsze przyłożenie skutkuje zapisaniem biletu „fizycznie" na karcie. Na czytniku pojawi się komunikat „Doładowanie zrealizowane". Dopiero ponowne przyłożenie powoduje skasowanie (aktywację) danego biletu. Przy kolejnych przejazdach żeby zarejestrować wejście wystarczy kartę przykładać już tylko raz, przy wejściu do pojazdu.

  Taka sama zasada obowiązuje także przy zasilaniu elektronicznej portmonetki. Po wpłacie na konto karty przez Portal Klienta, pierwsze przyłożenie skutkuje zapisaniem kwoty na karcie – potwierdzone wyświetleniem komunikatu „doładowanie zrealizowane”. Kolejne przyłożenie skutkuje ściągnięciem odpowiedniej sumy z konta karty.

  Kupując bilet przez Portal Klienta, należy tego dokonać z odpowiednim wyprzedzeniem przed użyciem. Sugerowany czas wynosi około 3 godzin przed planowanym pierwszym wykorzystaniem biletu. Czas jest potrzebny na rozprowadzenie w systemie informatycznym informacji o kupionym bilecie, tak by przy kontakcie karty z czytnikiem, bilet został na nią zapisany.

 • Kiedy należy przyłożyć kartę do czytnika, żeby zarejestrować WEJŚCIE?

  Kartę przykładamy do czytnika wsiadając do pojazdu. Na czytniku powinna wyświetlać się nazwa przystanku, na którym pojazd się znajduje. Korzystanie z karty jest bardzo proste. Jeżeli na karcie zapisany jest jeden bilet okresowy, wystarczy ją przyłożyć do dowolnego czytnika ŚKUP i powtarzać tę czynność przy każdym wsiadaniu do pojazdu. Jeżeli na karcie zostało zapisanych więcej biletów, system będzie rejestrował wejście w ramach już aktywowanego biletu. Aktywacja biletów następuje według kolejności ich zapisania na karcie.

 • Kiedy należy przyłożyć kartę do czytnika, żeby zarejestrować WYJŚCIE?

  Przed przyłożeniem karty sprawdzamy, co wyświetla się na czytniku. Na odcinku między przystankami wyświetlają się na przemian nazwy obu przystanków z charakterystycznymi strzałkami, na przykład Katowice Dworzec < > Katowice Mikołowska. Gdy autobus dojeżdża do przystanku, wyświetla się już tylko nazwa tego przystanku, na przykład Katowice Mikołowska. Wówczas przykładamy kartę do czytnika i następuje rejestracja wyjścia. Powyższe zasady obowiązują również na przystanku końcowym i początkowym.

 • Czy mogę zrezygnować z przejazdu, jeżeli autobus jeszcze nie ruszył?

  Rezygnacja z przejazdu jest możliwa, nawet jeśli wejście zostało już zarejestrowane. Wystarczy przyłożyć jeszcze raz kartę do czytnika. Na ekranie wyświetli się pytanie: „Wymusić wyjście?" Naciskamy wtedy przycisk przy odpowiedzi „Tak" i jeszcze raz przykładamy kartę. W tej sytuacji przejazd nie zostanie odjęty z posiadanego limitu.

 • Co się stanie, jeśli nie odbiję przy wejściu/wyjściu karty z biletem okresowym?

  Zgodnie z regulaminem należy zarejestrować wejście, bo inaczej przejazd traktowany jest jako jazda „na gapę".

  W przypadku braku odbicia karty przy wyjściu, pasażer może jedynie stracić prawo do zakupu kolejnego biletu okresowego w cenie promocyjnej.

 • Co się stanie, jeśli nie odbiję przy wejściu/wyjściu karty z biletem jednorazowym?

  Należy zarejestrować wejście, bo inaczej przejazd traktowany jest jako jazda „na gapę".
  W przypadku braku odbicia karty przy wyjściu, pasażer może stracić prawo do przesiadki.

 • Czy, posiadając bilet elektroniczny, muszę przy wyjściu z pojazdu przykładać kartę? Co jeśli tego nie zrobię?

  Przyłożenie karty do czytnika przy wyjściu pozwoli kupić kolejny bilet w promocyjnej cenie, jeżeli w czasie obowiązywania danego biletu okresowego, pasażer zarejestruje co najmniej 85% przejazdów, zarówno na wejściu, jak i wyjściu.

  Brak rejestracji wyjścia z pojazdu przy biletach jednorazowych oznacza, że w taryfie odległościowej pasażer odbył podróż do końca trasy danego kursu. W taryfie strefowo-czasowej przy przejazdach jednorazowych po wykonaniu przesiadki bilet traci ważność i pasażer nie będzie mógł skorzystać z możliwości przesiadki w ramach określonego na bilecie czasu.

 • Czy osoby, które mają prawo do przejazdu bezpłatnego, muszą mieć kartę ŚKUP? Jak mają jej używać?

  Nie ma obowiązku wyrobienia i używania karty ŚKUP. Dotyczy to również osób uprawnionych do przejazdów bezpłatnych. Osoby takie będą mogły nadal podróżować komunikacją KZK GOP bez karty ŚKUP, ale z ważnym dokumentem uprawniającym do przejazdów bezpłatnych. Ale mogą również wyrobić kartę ŚKUP, zakodować na niej tytuł do ulgi i rejestrować przejazdy bez konieczności posiadania przy sobie dokumentu uprawniającego do ulgi (bo ulga będzie zakodowana na karcie).

 • Czy jeśli kupię nowy bilet, analogiczny do poprzedniego, przed upływem terminu ważności starego (na przykład 2 dni wcześniej), tracę te dni i dalej czas jest liczony dla nowego biletu?

  Przy zakupie biletu dokonuje się wyboru momentu rozpoczęcia ważności biletu. Może to być określona data lub pierwsze skasowanie. W pierwszym przypadku pasażer sam wybiera, kiedy bilet rozpoczyna ważność, natomiast w drugim zostanie skasowany, kiedy pierwszy straci ważność.

 • Zakup i skasowanie biletu jednorazowego w taryfie strefowo-czasowej

  Odpowiedź na to pytanie znajdą Państwo w naszej broszurze o nazwie „JEDNA KARTA wiele możliwości”.

  Znajdziemy ją pod adresem:

  https://portal.kartaskup.pl/documents/10180/0/Folder_A5_pl_net.pdf

 • Opłata za przejazd przy pomocy e-portmonetki (taryfa odległościowa)

  Odpowiedź na to pytanie znajdą Państwo w naszej broszurze o nazwie „JEDNA KARTA wiele możliwości”.

  Znajdziemy ją pod adresem:

  https://portal.kartaskup.pl/documents/10180/0/Folder_A5_pl_net.pdf

 • Jak aktywować bilet jeżeli na karcie zapisano więcej biletów okresowych lub biletów strefowo-czasowych?

  Odpowiedź na to pytanie znajdą Państwo w naszej broszurze o nazwie „JEDNA KARTA wiele możliwości”.

  Znajdziemy ją pod adresem:

  https://portal.kartaskup.pl/documents/10180/0/Folder_A5_pl_net.pdf

 • Czy jeśli mam na karcie kwotę niższą niż najdroższy bilet, a system na początku ściąga zawsze cenę najdroższego biletu, to czy mogę przejechać dystans odpowiadający posiadanej kwocie?

  System pozwoli na przejazd. Wyświetli się komunikat, jaką sumę pobrano i nazwa ostatniego przystanku, do którego można dojechać.

 • Jaka jest różnica pomiędzy czytnikiem płaskim a czytnikiem dualnym?

  Poniżej zamieszczamy link do artykułu, który szczegółowo wyjaśnia różnice pomiędzy czytnikami:

  http://www.kzkgop.com.pl/informacje/p-1-instrukcje-uzycia-karty-skup.html

 • Gdzie znajdę instrukcje używania czytników ŚKUP w pojazdach?

  Na naszej stronie internetowej:

  http://www.kzkgop.com.pl/informacje/p-1-instrukcje-uzycia-karty-skup.html

  przedstawiamy pasażerom wirtualne instrukcje dla użytkowników karty ŚKUP. Instrukcje obsługi dotyczą czytnika zwykłego (płaskiego), czytnika dualnego i automatu ŚKUP. Zachęcamy do skorzystania z instrukcji, które pozwolą bliżej zapoznać się z funkcjonowaniem czytników.

  W dziale „Instrukcja obsługi" opisane są wszystkie możliwe sposoby użycia czytnika, od kupowania biletów krótkookresowych przez długookresowe po sprawdzenie stanu karty. Przebieg postępowania z kartą jest opisany w krokach. Należy kliknąć przycisk „następny krok", aby przejść dalej. Przycisk „Komunikaty" otwiera wyjaśnienie informacji, które mogą pojawić się na wyświetlaczu czytnika.

  Wirtualny model to internetowa wersja kasownika, którą można samemu przetestować. Wirtualna karta ma załadowaną kwotę 80 zł oraz trzy nieaktywne bilety okresowe. Obok modelu czytnika znajduje się wizerunek karty oraz przycisk „Następny przystanek". Kliknięcie obrazu karty jest jednoznaczne z jej przyłożeniem do czytnika. „Następny przystanek" służy do przełączenia czytnika do kolejnego przystanku, co odwzorowuje przejazd linią komunikacyjną.

 • Zakup kilku biletów jednorazowych naraz w pojeździe za pomocą e-portmonetki

  Wszystkie bilety zostaną automatycznie skasowane. Korzystając z e-portmonetki w pojeździe nie ma możliwości zakodowania na karcie biletów jednorazowych.

 • Zamówiłem duplikat karty, a stara, z aktywnym biletem, została zablokowana. Czy na czas wyrobienia duplikatu mogę korzystać z komunikacji miejskiej na podstawie potwierdzenia zamówienia karty?

  Zgodnie z taryfą, pasażerowie mogą odbywać podróż tylko i wyłącznie z ważnym biletem, czego potwierdzeniem jest: zapis na Karcie ŚKUP, wniesienie opłaty z elektronicznej portmonetki, bilet zakupiony z wykorzystaniem innego dopuszczonego przez KZK GOP urządzenia np. telefonu komórkowego lub ważny bilet papierowy. W tej sytuacji pasażer powinien kupić nowy bilet, a następnie ubiegać się o zwrot za niewykorzystaną część biletu(od daty zamówienia duplikatu karty) ze starej karty.


KODOWANIE BILETÓW NA KARCIE
(PORTAL, SAD, POP/POK, AGENCI)

 • Dlaczego należy zakodować kupiony bilet okresowy na karcie ŚKUP? Ta czynność wydaje się zbędna i niepotrzebnie komplikuje proces.

  Bilety muszą się znaleźć na karcie, do czego wymagany jest kontakt karty z urządzeniem ŚKUP. Bilety okresowe kupione w punktach obsługi oraz w automatach, kodują się automatycznie. Nie kodują się natomiast bilety kupione przez portal i do ich zapisania wymagany jest kontakt karty z urządzeniem ŚKUP. Zapisane w systemie, natomiast dopiero po przyłożeniu karty na przykład do czytnika bilet zapisuje się „fizycznie” na karcie.

 • Jak zakodować ulgę na karcie ŚKUP?

  Na karcie spersonalizowanej możliwe jest zakodowanie tytułów do ulg w korzystaniu z usług publicznych. Dzięki temu osoby posiadające prawo do przejazdu ulgowego podczas kontroli nie muszą pokazywać żadnych dodatkowych dokumentów. W przypadku płacenia za przejazdy jednorazowe w taryfie odległościowej, jeśli na karcie jest zapisana ulga, system pobiera kwotę odpowiadającą cenie biletu ulgowego. Jeśli na karcie ulgi nie ma, system pobiera sumę odpowiadającą cenie biletu normalnego (w tym przypadku chcąc kupić bilet ulgowy, należy wybrać na czytniku odpowiednią opcję).

  W celu zakodowania tytułu do ulgi Użytkownik Karty może zgłosić się do Punktu Obsługi Klienta lub Punktu Obsługi Pasażera (wykaz punktów na stronie www.kartaskup.pl) oraz do przedstawienia dokumentu potwierdzającego uprawnienie do danej ulgi zgodnie z taryfą (cennikiem). Wykaz dokumentów uprawniających do ulg zawiera taryfa (cennik). Pracownik na tej podstawie zakoduje na karcie prawo do ulgi.

  UWAGA! Okres obowiązywania ulgi jest zależny od uprawnień konkretnego dokumentu. Jeśli termin obowiązywania zakodowanej ulgi się skończy, a ulga nadal przysługuje, należy ją zakodować po raz kolejny (np. w przypadku uczniów na następny rok szkolny).

 • Czy portal klienta umożliwia zakodowanie ulgi na karcie ŚKUP?

  Portal Klienta nie daje możliwości zakodowania przysługującej ulgi na karcie. Kodowanie ulg możliwe jest wyłącznie na karcie spersonalizowanej i dokonać tego można w POK-ach lub POP-ach w oparciu o odpowiednie dokumenty potwierdzające prawo do ulgi. Wykaz punktów POK i POP znajduje się na stronie internetowej https://portal.kartaskup.pl/.

 • Z jakim wyprzedzeniem kupić bilet na Portalu Klienta, by móc z niego skorzystać w pojeździe?

  Od momentu zakupu biletu przez portal do pełnego rozprowadzenia w systemie może minąć do 3 godzin. Dlatego należy kupować bilet z odpowiednim wyprzedzeniem.

 • Czy mogę zwrócić bilet zapisany na karcie ŚKUP?

  Posiadaczowi elektronicznego biletu zapisanego na Karcie ŚKUP, o okresie ważności na co najmniej 30 dni, przysługuje prawo zwrotu tego biletu bez potrącania dodatkowych opłat, przed rozpoczęciem okresu obowiązywania biletu. W tym przypadku zwroty biletów elektronicznych realizowane są w Punktach Obsługi Pasażera i w siedzibie KZK GOP.

  W przypadku zwrotu biletu, którego ważność się już rozpoczęła, kwotę do zwrotu ustala się proporcjonalnie do liczby niewykorzystanych dni, licząc od dnia zwrotu biletu do ostatniego dnia jego ważności lub liczby niewykorzystanych przejazdów w stosunku do liczby przejazdów ogółem dla danego biletu. W tym przypadku, decyzję o przyjęciu zwrotu biletu lub innym sposobie załatwienia sprawy, każdorazowo podejmuje KZK GOP w oparciu o indywidualny wniosek złożony przez pasażera.

 • Co zrobić, gdy w punkcie zakodowano mi niewłaściwy bilet?

  Jeżeli na karcie ŚKUP zakodowano niewłaściwy bilet i biletu tego jeszcze nie aktywowano lub termin jego ważności jeszcze się nie rozpoczął, należy udać się do Punktu Obsługi Pasażera bądź też do siedziby KZK GOP, gdzie można zwrócić bilet.

  Jeżeli natomiast niewłaściwy bilet aktywowano w pojeździe lub rozpoczął się termin jego ważności, należy skontaktować się z KZK GOP (dział sprzedaży). KZK GOP w oparciu o indywidualny wniosek złożony przez pasażera podejmuje decyzję o przyjęciu zwrotu lub innym sposobie załatwienia sprawy. W przypadku zwrotu biletu, którego ważność się już rozpoczęła, kwotę do zwrotu ustala się proporcjonalnie do liczby niewykorzystanych dni, licząc od dnia zwrotu biletu do ostatniego dnia jego ważności lub liczby niewykorzystanych przejazdów w stosunku do liczby przejazdów ogółem dla danego biletu.


RODZAJE BILETÓW, SPOSOBY PŁATNOŚCI, E-PORTMONETKA

 • Bilety okresowe.

  W nowej taryfie KZK GOP dostępny jest szeroki wachlarz biletów okresowych.

  Wszystkie okresowe bilety elektroniczne są dostępne na określoną liczbę dni. Papierowe bilety okresowe – miesięczne oraz kwartalne uzależnione były od miesięcy kalendarzowych. Bilety elektroniczne obowiązują odpowiednio 30 i 90 dni. Dzięki temu pasażer, który kupi bilet np. piątego dnia miesiąca, będzie mógł z niego korzystać do czwartego dnia kolejnego miesiąca (w przypadku biletu 30-dniowego). Bilety papierowe nadal obowiązują wyłącznie do końca miesiąca kalendarzowego, niezależnie od tego, kiedy zostaną kupione. Oprócz biletów 30- i 90-dniowych wśród biletów elektronicznych znajdują się odpowiedniki wszystkich pozostałych biletów wieloprzejazdowych– od 24-godzinnych do 14-dniowych. W wersji elektronicznej dostępne są również jako bilety imienne.

  Ofertę uzupełniono zupełnie nowymi dla pasażerów rozwiązaniami. Jeśli pasażer podróżuje komunikacją publiczną dużo, ma do swojej dyspozycji elektroniczne bilety okresowe bez limitu przejazdów. Dla osób, które w danym okresie korzystają z komunikacji mniej, wprowadzono dodatkową innowację – elektroniczne bilety okresowe z limitem przejazdów. Są one jeszcze tańsze, ale można wykonać na nich określoną liczbę przejazdów. Oprócz biletów 30- i 90-dniowych wśród biletów elektronicznych znajdują się bilety krótkookresowe – od 24-godzinnych do 14-dniowych. W wersji elektronicznej dostępne są również jako bilety imienne.

 • Bilet jednorazowy - Taryfa odległościowa

  Jest taryfą domyślną. Jeśli na karcie nie ma zapisanych biletów, po przyłożeniu karty do czytnika system pobiera kwotę odpowiadającą cenie biletu do końca trasy (zgodnie z opisanym powyżej punktem nr III). Pamiętać trzeba, że aby zapłacić wyłącznie za przejechaną drogę należy przyłożyć kartę również przy wyjściu (wówczas system odda różnicę między ceną biletu do końca trasy, a faktycznie przejechanym odcinkiem).

  Bilet ulgowy w taryfie odległościowej - jeśli na karcie jest zapisana ulga, system pobierze kwotę odpowiadającą cenie biletu ulgowego. Jeśli na karcie ulgi nie ma, system pobiera sumę odpowiadającą cenie biletu normalnego. W tym przypadku chcąc kupić bilet ulgowy, należy wybrać na czytniku odpowiednią opcję:

  1. Przed przyłożeniem karty przycisnąć prawy górny przycisk.
  2. Przyłożyć kartę.
  3. Lewym górnym przyciskiem wybrać ulgę (U50 – bilet ulgowy, U100 – bilet bezpłatny).
  4. Lewym dolnym przyciskiem wybrać liczbę biletów (domyślnie ustawione jest 0).
  5. Wybór zatwierdzić prawym górnym przyciskiem.
  6. Na zakończenie należy drugi raz przyłożyć kartę. Wybrany bilet został skasowany.

  Chcąc kupić kilka biletów w taryfie odległościowej, należy wykonać powyższą operacje. Kupując bilety odległościowe z elektronicznej portmonetki nie ma możliwości dokupienia kolejnego po wykonaniu automatycznego check-in.

 • Bilet jednorazowy - Taryfa strefowo-czasowa

  Bilet można kupić wcześniej (podobnie jak bilet okresowy). Wówczas przy wsiadaniu wystarczy kartę przyłożyć do czytnika, a system automatycznie go aktywuje. Bilet strefowo-czasowy można także kupić bezpośrednio z elektronicznej portmonetki. Należy wówczas PRZED przyłożeniem karty wybrać odpowiednią opcję na czytniku.

  Aby kupić bilet strefowo-czasowy za pomocą czytnika, należy przed przyłożeniem karty:

  1. nacisnąć lewy górny przycisk (symbol biletu z plusikiem) i przyłożyć kartę – na ekranie pojawi się oznaczenie biletu,
  2. tym samym przyciskiem zmienić rodzaj biletu (na ekranie pojawi się symbol obrazujący dwie strzałki); pojawiać się będą kolejno wszystkie rodzaje biletów (3m/1h_N, 1m/15min_N, >3m/1h_U, 1m/15min_U, 2m/30min_N, 2m/30min_U, 1m/15min_Bagaż, 2m/30min_Bagaż, 3m/1h/Bagaż),
  3. po pojawieniu się na ekranie nazwy wybranego biletu lewym dolnym przyciskiem (symbol plusa) w razie potrzeby zwiększyć liczbę kasowanych biletów (domyślnie ustawiony jest zakup 1 szt.),
  4. na zakończenie zaakceptować wybór prawym górnym przyciskiem (symbol haczyka).

  Ostatnim krokiem jest przyłożenie karty.

  Powyższą operację można powtarzać w celu zakupienia biletów dla współpasażerów, ale wszystkie działania muszą być wykonane przed dojechaniem do kolejnego przystanku.

  Elektroniczne bilety strefowo-czasowe uprawniają do przesiadek w określonym przedziale czasowym (15, 30 i 60 minut). Warunkiem umożliwiającym wykonanie przesiadki jest przyłożenie karty przy wysiadaniu. Jeśli pasażer tej czynności nie wykona, system potraktuje bilet skasowany w poprzednim pojeździe jako wykorzystany i przy wejściu do kolejnego pojazdu skasowany zostanie nowy bilet.

  Tak samo jak w przypadku biletów papierowych, czas na wykorzystanie biletu liczy się od chwili pierwszego sczytania karty (łącznie z czasem oczekiwania na kolejny pojazd).

 • Bilet z limitem przejazdów

  Bilet z limitem przejazdów jest tańszy od swojej podstawowej wersji, ale wiąże się to z pewnymi ograniczeniami, można na nich wykonać ograniczoną liczbę przejazdów. Należy kupić kolejny bilet i jeśli przed końcem terminu jego obowiązywania limit się skończy (w przypadku biletów 30- i 90- dniowych), nowy będzie obowiązywał przez określoną liczbę kolejnych dni, a nie do końca miesiąca kalendarzowego.

  Jeśli planowana liczba przejazdów może być większa od przysługujących limitów lub jeśli chce się korzystać z innego układu połączeń, zachęcamy do skorzystania z elektronicznych biletów okresowych bez limitu przejazdów. Można na nich wykonywać przejazdy bez ograniczeń, co może spowodować, że koszt pojedynczego przejazdu będzie bardziej opłacalny od kosztu pojedynczego przejazdu na bilecie z limitem przejazdów.

  Zwracamy również uwagę, że nowa taryfa została znacząco rozbudowana – obok biletów papierowych znalazły się różne rodzaje biletów elektronicznych, np. nowe imienne krótkookresowe, bilety z limitem przejazdów, dodatkowo wprowadzone zostały bilety na określoną liczbę dni. Do wyboru nadal są bilety imienne oraz na okaziciela i obowiązują wszystkie wcześniej dostępne ich rodzaje. Tak szeroki wachlarz różnych możliwości ułatwia wybranie najbardziej dostosowanego do indywidualnych potrzeb rodzaju biletu.

 • Jak zapłacić za elektroniczny bilet okresowy środkami zgromadzonymi na karcie ŚKUP?

  Środkami zapisanymi na karcie ŚKUP (e-portmonetka) można płacić za kupno biletów w punktach obsługi (punktach obsługi klienta i punktach obsługi pasażera) w 109 automatach biletowych oraz w 800 kioskach. Kupując bilet przez Portal Klienta nie ma możliwości zapłaty środkami z karty ŚKUP, bo do tego wymagany jest kontakt karty z urządzeniem.


PROMOCJE (KORZYSTANIE I PRZEZNACZENIE)

 • Kiedy mogę skorzystać z promocji za regularną rejestrację wyjść?

  Z promocji można skorzystać po zakończeniu ważności aktualnego biletu. Czas skorzystania z promocji nie jest określony. Bilet zakupiony po promocyjnej cenie nie może mieć dłuższego okresu ważności niż bilet, za który mamy naliczoną promocję. Na przykład promocję uzyskaną przy bilecie 30-dniowym można użyć przy zakupie biletu 14-dniowego, ale nie na odwrót.

  Zasady udzielania 5% promocji przy zakupie elektronicznych biletów okresowych są określone w Taryfie przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP w cenniku B punkt II podpunkt 4. Zgodnie z zapisami Taryfy prawo do promocji uzyskuje się przy zakupie kolejnego biletu okresowego o okresie nie dłuższym niż poprzednio wykorzystany. Jeśli bilet 30-dniowy kończy swoją ważność 11 marca, prawo do "promocyjnego" kolejnego biletu uzyskuje się kupując kolejny bilet 30 dniowy dopiero 12 marca. Przed tą datą prawo do promocji uzyskuje się przy zakupie biletu okresowego o krótszym terminie ważności, np. biletu 14-dniowego, jeśli pierwszy bilet 30-dniowy wykorzystywany jest przynajmniej przez 14 dni, oczywiście przy zachowaniu wymaganego poziomu rejestracji wejścia i wyjścia z pojazdu. Jest to spowodowane koniecznością obliczenia przez system ŚKUP danych dotyczących rejestracji wejścia/wyjścia z pojazdu przez czas nie krótszy niż okres ważności kolejnego biletu. System automatycznie nalicza promocyjną cenę.


AWARIE CZYTNIKÓW SKUP, AWARIE TABORU, PRZESIADKI

 • Co zrobić, kiedy czytnik nie działa w autobusie lub tramwaju?

  W przypadku niedziałających urządzeń ŚKUP lub ich braku pasażer nie ponosi konsekwencji. Podczas kontroli, kontroler na swoim czytniku sprawdza, czy pasażer ma na karcie ŚKUP zakodowany odpowiedni bilet. Jeżeli na karcie znajduje się bilet, kontroler odstępuje od kary.

  Niemniej w przypadku, gdy kontroler będzie widział, że pasażer np. nawet nie próbował zapłacić za przejazd lub na jego karcie nie ma żadnych ważnych biletów ani zakodowanej kwoty umożliwiającej przejazd, opłata dodatkowa z pewnością zostanie nałożona.

 • Przesiadki na Brynowie i Zawodziu

  Brynów – nadal obowiązuje zasada, że po przesiadce z linii 13, 653 i 688 na linie tramwajowe kursujące na odcinku Katowice Brynów Pętla – Katowice Rondo, do kontynuowania podróży uprawniać będzie bilet skasowany w pojeździe, w którym podróż została rozpoczęta. Zasada obowiązuje również w relacjach odwrotnych. Tym samym pasażerowie również nie mają obowiązku sczytania karty po takiej przesiadce.

  Zawodzie - ta zasada nie obowiązuje w przypadku Zawodzia. Jeśli pasażerowie dokonują tam przesiadki, mają obowiązek sczytać kartę w kolejnym pojeździe.

  Przez jakiś czas obowiązywała zasada podobna jak na Brynowie, ale po wydłużeniu tras kolejnych linii autobusowych do centrum Katowic, została zlikwidowana.

 • Przesiadki na biletach jednorazowych strefowo-czasowych

  Bilety jednorazowe strefowo-czasowe umożliwiają podróż z przesiadką na jednym bilecie w określonych ramach czasowych (zgodnie z uprawnieniami danego biletu). Aby skorzystać z tej możliwości należy odbić kartę przy wychodzeniu z pierwszego pojazdu, a następnie odbić przy wchodzeniu do drugiego pojazdu.

  Czas na wykonanie przesiadki liczy się od momentu pierwszego przyłożenia karty do upłynięcia czasu określonego przez dany bilet (15, 30 lub 60 min). Jeżeli pasażer nie przyłoży karty przy wysiadaniu z pierwszego pojazdu, system uzna bilet za wykorzystany i przy wejściu do kolejnego pojazdu skasowany zostanie kolejny bilet.

 • Jak postąpić, aby skorzystać z możliwości przesiadki w ramach taryfy strefowo-czasowej gdy podróżuje 2 lub więcej pasażerów na biletach jednorazowych zakupionych na jednej karcie ŚKUP?

  W przypadku na jednej karcie skasowano większą liczbę biletów strefowo-czasowych, chcąc skorzystać z możliwości przesiadki należy postępować analogicznie jak w przypadku gdy skasowany jest jeden bilet. Aktywować odpowiednią liczbę biletów w pierwszym pojeździe, zarejestrować wyjście (przyłożyć 1 raz kartę do czytnika) i po dokonaniu przesiadki w drugim pojeździe ponownie 1 raz przyłożyć kartę do czytnika. System uaktywni wszystkie wcześniej aktywowane bilety jednorazowe jako przesiadkowe.

 • Bilet z limitem przejazdów – co w przypadku, gdy np. autobus ulegnie awarii.

  STANOWISKO W PRZYPADKU AWARII OBECNIE (29.10.2015 r.): W przypadku awarii pojazdu, zgodnie z taryfą (par. 8) pasażer ma prawo kontynuować podróż na podstawie posiadanego ważnego biletu. W związku z tym, w takim przypadku pasażer nie ma również obowiązku sczytywania karty ŚKUP po wejściu do pojazd (oczywiście jeśli jest to kontynuacja podróży wyłącznie na skutek awarii pojazdu, w którym karta już została sczytana).


REKLAMACJE MRE, KORESPONDENCJA MKW – E-MAIL,
PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ

 • Przelałem pieniądze z mojego konta, ale nie ma ich na karcie.

  Aby na karcie ŚKUP znalazły się pieniądze z zasilenia dokonanego na portalu, należy zbliżyć kartę do urządzenia infrastruktury ŚKUP - może to być w POK, POP, w kasowniku w pojeździe, w SAD-ach (stacjonarnych automatach doładowania), a w niedługim czasie również przy użyciu urządzenia mobilnego (smartfon, tablet) z obsługą NFC. Nie dotyczy to parkomatów.

 • Wykup pieniądza elektronicznego zapisanego na Karcie ŚKUP.

  Posiadacz Karty ŚKUP ma możliwość zwrócenia się do banku z żądaniem wykupu pieniądza elektronicznego przechowywanego na karcie ŚKUP. Zgłoszenie żądania wykupu pieniądza elektronicznego jest możliwe również w przypadku upływu terminu ważności Karty.

  Zgłoszenie żądania wykupu wymaga złożenia w POK odpowiedniego formularza. Wzór dostępny jest w POK. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest ustalenie tożsamości klienta za pomocą okazania dokumentu tożsamości oraz, w przypadku karty niespersonalizowanej, przedstawienie przez klienta potwierdzenia wydania karty.

  Zgłoszenie żądania wykupu pieniądza elektronicznego wymaga złożenia wniosku o zastrzeżenie karty ŚKUP, który jest tożsamy z wnioskiem o zastrzeżenie karty (powoduje zastrzeżenie karty).

  Zwrot pieniądza elektronicznego, zgromadzonego na karcie, może być dokonany przez bank w formie:

  1. przelewu na wskazany przez posiadacza PE rachunek do zwrotów albo
  2. przekazu pocztowego na adres na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wskazany przez posiadacza PE. W tym przypadku bank pomniejszy saldo dostępnych środków o koszty przekazu pocztowego określone przez Pocztę Polską Spółkę Akcyjną, zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem Poczty Polskiej Spółki Akcyjnej, oraz dokona dwóch prób doręczenia przekazu pocztowego pod adresem wskazanym przez posiadacza karty.

  Posiadaczowi karty, zgłaszającemu żądanie wykupu pieniądza elektronicznego, bank wypłaci saldo dostępnych środków (kwotę pieniądza elektronicznego):

  1. w terminie od 6 do 30 dni od zgłoszenia, gdy posiadacz PE wskazał rachunek do zwrotu,
  2. w terminie od 6 do 40 dni od zgłoszenia, gdy posiadacz PE wskazał adres do zwrotu środków w formie przekazu pocztowego.

INNE (SKUP U INNYCH ORGANIZATORÓW KOMUNIKACJI, BILETY
PAPIEROWE, SPRAWY FINANSOWE – PARAGON, FAKTURA,
POTWIERDZENIE ZAKUPU)

 • Czy bilety papierowe zostaną wycofane?

  Mając na celu stworzenie spójnego, innowacyjnego systemu ŚKUP, KZK GOP podjął decyzję o wycofaniu biletów papierowych okresowych i zastąpieniu ich kartą ŚKUP. W związku z tym, w ciągu najbliższych kilku miesięcy tradycyjne bilety będą powoli wycofywane na rzecz elektronicznej formy płatności.

  Zgodnie z przyjętym planem:

  1. Od 1 maja z dystrybucji wycofane zostaną bilety 24-godzinne, 48-godzinne, 5-, 7- i 14-dniowe, bilety kwartalne, bilet szkolny, bilet wakacyjny oraz bilet miesięczny na okaziciela. Bilety średniookresowe (od 24-godzinnych do 14-dniowych) kupione przed 1 maja br. można wykorzystać do 31.12.2016 r., natomiast pozostałe z wymienionych ważne będą zgodnie z ich okresem obowiązywania.
  2. Nie prowadzi się sprzedaży biletów o symbolu SC ważnych od 1 czerwca. Tym samym miesięczne papierowe bilety SC - upoważniające do przejazdu wyłącznie liniami autobusowymi lub wyłącznie liniami tramwajowymi na terenie dwóch lub więcej miast, od 1 czerwca nie upoważniają do przejazdów komunikacją miejską.
  3. Nie prowadzi się sprzedaży biletów o symbolu SM ważnych od 1 lipca. Tym samym miesięczne papierowe bilety imienne SM - upoważniające do przejazdu wyłącznie liniami autobusowymi lub wyłącznie liniami tramwajowymi na terenie jednego miasta, od 1 lipca nie upoważniają do przejazdów komunikacją miejską. Nie prowadzi się sprzedaży biletów o symbolach SC/AT oraz SM/AT ważnych od 1 sierpnia. Tym samym miesięczne papierowe bilety autobusowo-tramwajowe obowiązujące na terenie jednego miasta (SM/AT) oraz na terenie dwóch i więcej miast (SC/AT), od 1 sierpnia nie upoważniają do przejazdów komunikacją miejską.
 • Przyłączenie do ŚKUP innych podmiotów.

  ŚKUP jest systemem otwartym i mogą do niego przyłączać się inne jednostki oraz organizatorzy komunikacji miejskiej. KZK GOP jest otwarty na współpracę ze wszystkimi zainteresowanymi podmiotami.

  Pytanie dotyczące o plany przyłączenie np. Kolei Śląskich, MZK Tychy, do systemu ŚKUP należy kierować bezpośrednio do konkretnego organizatora.

 • ŚKUP w MZKP Tarnowskie Góry

  MZKP jest niezależnym od KZK GOP podmiotem, który samodzielnie organizuje komunikację. Funkcjonujące porozumienie pozwala na korzystanie z tej samej taryfy pasażerom podróżującym pojazdami jeżdżącymi zarówno na zlecenie KZK GOP i MZKP, jednakże taryfa podejmowana jest przez każdy ze związków osobno. Również wyposażenie pojazdów w sprzęt umożliwiający jej funkcjonowanie jest obowiązkiem każdego organizatora z osobna. Sprawy dotyczące linii jeżdżących na zlecenie MZKP nie leżą w gestii KZK GOP i o wyjaśnienia dotyczące m.in. taryfy można się zwrócić bezpośrednio do tego Związku.

 • Czy dostępna jest aplikacja mobilna na smartfony ?

  W chwili obecnej nie przewidujemy uruchamiania aplikacji na telefony, która miałaby zastąpić kartę.

  Pasażerowie wykonujący transakcje przez Portal Klienta mogą zaktualizować swoje karty ŚKUP nie wychodząc z domu. Aby to wykonać, wystarczy zainstalować na swoim smartfonie aplikację ŚKUP NFC. Instrukcja obsługi i szczegóły dotyczące aplikacji dostępne są w tym miejscu.

 • Gdzie można znaleźć odległości w km między poszczególnymi przystankami?

  Odległości między przystankami podane są w rozkładzie jazdy dostępnym na naszej stronie internetowej

  http://rozklady.kzkgop.pl/index.php?co=rozklady

  Po wybraniu linii oraz przystanku należy kliknąć w "minuty" przy godzinie odjazdu. Wówczas otworzy się dodatkowe okno, w którym można sprawdzić zarówno czasy przyjazdu na poszczególne przystanki oraz odległości między przystankami.

  Uwaga: Odległości podawane są wyłącznie na liniach obsługiwanych na zlecenie KZK GOP. KZK GOP nie odpowiada za aktualność rozkładu jazdy linii organizowanych przez MZKP w Tarnowskich Górach.


PARKOMATY

 • Kiedy będzie można używać karty ŚKUP w parkomatach w Gliwicach?

  ŚKUP jest systemem o wielu funkcjonalnościach. Miasta same decydowały, w jakim zakresie chcą do niego przystąpić. Gliwice w zakresie używania karty ŚKUP do zapłaty za parkowanie do systemu nie przystąpiły. Niemniej ŚKUP jest systemem otwartym i po jego uruchomieniu będzie można do niego dołączać, natomiast decyzja w tym zakresie należy tylko i wyłącznie do miasta.

 • Czy istnieje możliwości aktualizacji salda karty (po doładowaniu przez Internet) w parkomatach?

  Założenia projektowe nie uwzględniały funkcjonalności aktualizacji salda karty w parkomatach. Nie można więc wykonać takiej operacji na tych urządzeniach. Można tego dokonać m.in. w: POK-ach, POP-ach, w kasowniku w pojeździe, w SAD-ach oraz za pomocą aplikacji ŚKUP NFC na urządzeniach mobilnych (smartfon, tablet) z obsługą NFC.

 • W jaki sposób można uzyskać fakturę lub kwit parkingowy za parkowanie samochodu na parkingu obsługiwanym przez ŚKUP?

  Po uiszczeniu opłaty za parkowanie w parkomacie, urządzenie każdorazowo wydrukuje bilet parkingowy. Jest to danina publiczna i nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wobec tego za kupione abonamenty i wykupione w parkomacie bilety parkingowe gmina nie wystawia faktur VAT i nie nalicza VAT.

 • Komunikat w parkomacie „brak środków na karcie”

  Sytuacja taka ma miejsce w przypadku dokonania zasilenia karty przelewem z Portalu Klienta. Po wykonaniu takim kanałem zasilenia konieczne jest zaktualizowanie stanu Katy w jednym z poniższych punktów: Punkt Obsługi Pasażera, Punkt Obsługi Klienta, Stacjonarny Automat Doładowania Kart, Terminal (kasownik) w autobusie.

  Parkomaty nie posiadają funkcjonalności aktualizacji stanu karty, dlatego konieczna jest wizyta w jednym z powyższych punktów.