RODZAJE KART

Użytkownicy mają do wyboru dwa typy kart: spersonalizowaną i niespersonalizowaną

KARTA SPERSONALIZOWANA
– zawierająca dane identyfikacyjne użytkownika. Może z niej korzystać wyłącznie posiadacz karty. Można na niej kodować wszystkie rodzaje biletów okresowych imiennych.
KARTA NIESPERSONALIZOWANA
– niezawierająca danych osobowych. Może z niej korzystać każda osoba, która w danej chwili dysponuje kartą. Można na niej kodować wyłącznie bilety okresowe na okaziciela.

Porównanie dwóch rodzajów kart

  KARTA
SPERSONALIZOWANA
KARTA
NIESPERSONALIZOWANA
Opłata przy wydawaniu karty
Opłata za wydanie duplikatu
Wydawana w Punkcie Obsługi Klienta Po wypełnieniu formularza w POP lub przez internet Bez dodatkowych formalności
Wydawana w Punkcie Obsługi Pasażera
Wydawana w automatach oraz sieci dystrybucji (800 punktów)
Możliwośc zapłaty z e-portmonetki
Zabezpieczenie kodem PIN
Możliwość przechowywania certyfikatu podpisu elektronicznego
Możliwość zapisywania imiennych biletów okresowych i abonamentowych (komunikacyjnych oraz innych partnerów projektu)
Możliwość zapisywania okresowych biletów na okaziciela
Możliwość zapisywania uprawnień do ulg
Możliwość zapisywania okresowych biletów ulgowych
Obsługa karty przez internet
Okres ważności 48 miesięcy min. 42 miesiące
Blokowanie karty Osobiście w POK lub POP oraz telefonicznie i przez Internet Osobiście w POK lub POP na podstawie dowodu zakupu

Zamów SPERSONALIZOWANĄ kartę ŚKUP

Osobiście w POK

Wybierz Punkt Obsługi Klienta.


Na miejscu wypełnij wniosek
– trzeba będzie podać swoje dane osobowe.
 
UWAGA! Jeśli wniosek wypełniany jest w imieniu osoby trzeciej, należy mieć przy sobie pełnomocnictwo podpisane własnoręcznie przez tę osobę. Wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Karty. W przypadku, gdy wniosek oddawany jest wraz z pełnomocnictwem, uprawniona osoba bez dodatkowych formalności może kartę odebrać.
 

Do wniosku należy dołączyć zdjęcie.
Pracownik na miejscu zeskanuje zdjęcie, na przykład z dowodu tożsamości (lub inne – zdjęcie powinno mieć format legitymacyjny, takie jak umieszcza się w dokumentach. Nie mogą to być zdjęcia całej sylwetki, zbiorowe itp.). Fotografię będzie można również wykonać również na miejscu, bez żadnych dodatkowych opłat.

Wybierz miejsce odbioru karty.
Może to być Punkt Obsługi Klienta, w którym składany jest wniosek, można wskazać inną, bardziej dogodną dla siebie lokalizację.

Pracownik wyda potwierdzenie złożenia wniosku oraz wskaże termin odbioru karty (standardowy czas oczekiwania to 1 dzień roboczy).

Przez internet

Wejdź na Portal Klienta
www.kartaskup.pl
i wybierz opcję "Chcę mieć kartę"


Pojawi się formularz, w którym należy wpisać swoje dane osobowe.


Do wniosku należy dołączyć swoje zdjęcie  w formacie legitymacyjnym – system poda wymagane dane techniczne.


Wybierz Punkt Obsługi Klienta, w którym chcesz odebrać swoją kartę.


System poprosi o dokonanie wpłaty inicjalnej.
Pieniądze zostaną przelane na konto nowej karty. Minimalna kwota, którą należy wpłacić wynosi 20 zł.

System wygeneruje potwierdzenie złożenia zamówienia (standardowy czas oczekiwania to 1 dzień roboczy).

Odbierz kartę w wybranym Punkcie Obsługi Klienta.

Przy odbiorze należy mieć przy sobie dowód osobisty. Tylko na tej podstawie pracownik wyda kartę imienną. Za wydanie pierwszej spersonalizowanej karty ŚKUP nic nie zapłacisz.

UWAGA! Jeśli karta była składana osobiście przez użytkownika karty (lub przez Portal Klienta), a odbierać ją będzie w imieniu użytkownika osoba trzecia, należy przynieść ze sobą własnoręcznie podpisane przez użytkownika karty pełnomocnictwo. Wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Karty.

Kartę można doładować gotówką lub kupić i zakodować na niej bilet okresowy.

Można również zakodować na niej prawo do ulg - na podstawie odpowiedniego dokumentu, np. legitymacji szkolnej, studenckiej lub emeryta/rencisty itd.

Dodatkowe formalności związane z wydaniem imiennej karty zrównoważone będą korzyściami. Dane identyfikacyjne umieszczone w pamięci karty pozwolą na sprawniejszą obsługę klientów w instytucjach publicznych. Planuje się między innymi możliwość automatycznego wypełniania elektronicznych formularzy. Dzięki zakodowaniu uprawnień do ulg podczas kontroli biletowej nie będzie trzeba posiadać przy sobie dokumentów potwierdzających prawo do zniżki. Co ważne, wydanie oraz wymiana (z przyczyn nieleżących po stronie użytkownika - np. zakończenie terminu ważności) imiennej karty będą bezpłatne. Jedynie przy wydawaniu duplikatu zgubionej lub zniszczonej karty pobierana będzie kaucja.

Jak dostać NIESPERSONALIZOWANĄ kartę ŚKUP

Wybierz
Punkt Obsługi Klienta,
Punkt Obsługi Pasażera,
Stacjonarny Automat Doładowania, (biletomat ŚKUP)
Punkt doładowań kart ŚKUP (800 punktów, m.in. w sieci Kolporter oraz Ruch).

Pobierz niespersonalizowaną kartę ŚKUP – koszt kaucji zwrotnej to 5 zł.


WAŻNE – zachowaj potwierdzenie wydania karty. Będzie ono potrzebne w przypadku blokowania karty lub przy zwrocie karty (na podstawie dowodu zakupu oddana zostanie kwota kaucji).


Kartę można doładować gotówką lub kupić i zakodować na niej bilet okresowy (wyłącznie na okaziciela) lub strefowo-czasowy.
Karta jest gotowa do użycia.
Karta niespersonalizowana

bez dodatkowych formalności wydawana jest we wszystkich punktach obsługujących ŚKUP (Punkty Obsługi Klienta, Punkty Obsługi Pasażera, Stacjonarne Automaty Doładowania). Zapewni ona użytkownikowi dostęp do wszystkich podstawowych funkcji (elektroniczny bilet, e-portmonetka oraz niekwalifikowany podpis elektroniczny). Nie będzie można na niej zapisywać biletów okresowych imiennych. Nie będzie mogła służyć jako identyfikator użytkownika oraz nośnik danych powiązanych (np. informacje o ulgach). Przy jej wydawaniu pobierana będzie kaucja.