Status transakcji wniosku o kartę spersonalizowaną

Aby sprawdzić status transakcji należy podać alternatywnie:
1) numer GIT (identyfikator transakcji nadawany w chwili jej zlecenia, widoczny na ekranie Portalu po powrocie z eCard)
2) datę złożenia wniosku oraz PESEL