Szybka blokada karty

W przypadku braku hasła do karty niespersonalizowanej zablokowanie można wykonać tylko w POP.
W przypadku karty spersonalizowanej zablokowanie można wykonać również w POP lub przez kontakt z Call Center.
Karta może zostać odblokowana w dowolnym Punkcie Obsługi Pasażera w ciągu 90 dni od daty zablokowania. W przypadku nieodblokowania karty, po upływie tego czasu zostanie ona automatycznie zastrzeżona.
Numer karty
*PESEL / Ident. obcokrajowca
*Tylko dla kart spersonalizowanych
Hasło do karty
Powód blokady
  • Wybierz...
  • Zgubienie
  • Zawieszenie czasowe
  • Kradzież
  • Inne