USŁUGI KOMUNIKACYJNE

Śląska Karta Usług Publicznych jest narzędziem m.in. do płacenia za przejazdy komunikacją miejśką organizowaną przeż Zarząd Transportu Metropolitalnego (autobusy, tramwaje, trolejbusy). Postęp technologiczny wprowadzający plastikowe karty w miejsce papierowych biletów pojawia się stopniowo w kolejnych miastach polskich i europejskich, w tym również w miastach Śląska i Zagłębia. Za pośrednictwem ŚKUP zapisywane są wszystkie informacje potrzebne do płacenia za przejazd i potwierdzenia wniesionej opłaty.

 

Zasilanie karty i zakup biletu

 

Zasilenie karty

Zasilenie karty polega na doładowaniu elektronicznej portmonetki wybraną przez użytkownika kwotą (limit 200 zł). Karta może być zasilana gotówką lub za pomocą karty płatniczej.

MATERIAŁY VIDEO

INTERAKTYWNA INSTRUKCJA

 

 

 

 

 

 

 

Kartę można zasilić w: Punktach Obsługi Pasażera, automatach biletowych oraz przez Internet (Portal Klienta). Przez Portal Klienta zasilenie następuje za pomocą ekspresowych przelewów bankowych lub przelewem tradycyjnym, na numer wydrukowany na karcie.

Środkami z elektronicznej portmonetki można płacić m.in. za:

 • przejazd pojazdami komunikacji miejskiej (taryfa odległościowa lub zakup biletu elektronicznego bezpośrednio w czytniku),
 • parkowanie,
 • usługi w instytucjach akceptujących płatność kartą ŚKUP.
 • zakup biletów na Kartę ŚKUP w Punktach Obsługi Pasażerów, stacjonarnych automatach biletowych ŚKUP oraz Stacjonarnych Punktach Sprzedaży.

Na Portalu Klienta nie można kupić biletów za środki zgromadzone na koncie karty (elektroniczna portmonetka).

Uwaga! Zasilenie karty nie jest równoznaczne z zakupem biletu okresowego lub jednorazowego strefowo-czasowego.

Kupowanie biletów

Aby zakupić bilet na Portalu Klienta, po zalogowaniu się na konto karty ŚKUP, należy wybrać z głównego menu opcję: „Zakup biletu", a później odpowiedni bilet. Następnie strona przekieruje użytkownika do internetowego konta bankowego celem dokonania płatności.

Bilety można także kupować w:

 • Punktach Obsługi Pasażera,
 • punktach sprzedaży,
 • stacjonarnych automatach biletowych ŚKUP.

Na karcie ŚKUP zapisywane są wszystkie rodzaje biletów elektronicznych (od "Dziennych", 24-godzinnych po 180-dniowe) oraz jednorazowe (taryfa strefowo-czasowa).

 

 

Jak używać karty ŚKUP w pojeździe?

 

Jak zapłacić za przejazd w czytniku?

W celu kupienia biletu w czytniku pasażer powinien przyłożyć swoją kartę ŚKUP do czytnika. Za każdym razem system wykonuje automatycznie następujące czynności (według opisanej kolejności):

 1. Sprawdzenie, czy na koncie karty czeka kwota zasilenia lub bilet na zapisanie w pamięci karty ŚKUP. (jeśli jest, na wyświetlaczu pojawi się komunikat: dane zostały zaktualizowane lub bilet został zapisany).
 2. Sprawdzenie, czy na karcie jest zapisany aktywny bilet okresowy (jeśli jest, przejazd zostanie automatycznie zarejestrowany).
 3. Sprawdzenie, czy na karcie znajduje się niewykorzystany bilet strefowo-czasowy (w przypadku większej liczby biletów, system aktywuje ten, który był zakupiony jako pierwszy).
 4. Przy braku biletów na karcie, system sprawdza stan konta. W tym przypadku z konta karty automatycznie pobrana zostaje opłata zgodnie z taryfą odległościową (jeśli na karcie jest zapisana ulga, system pobierze kwotę odpowiadającą cenie biletu ulgowego. Jeśli na karcie ulgi nie ma, system pobiera sumę odpowiadającą cenie biletu normalnego).
 5. Przy braku zarówno biletów, jak i środków na koncie, na czytniku wyświetli się komunikat o treści: „Niewystarczająca kwota!".

Jeżeli użytkownik karty chce wybrać inną opcję niż opisane powyżej odbywające się automatycznie procesy, wyboru należy dokonać bezpośrednio w czytniku.

Za kupno biletu w czytniku płaci się z elektronicznej portmonetki na karcie ŚKUP. Konto karty musi być doładowane wybraną przez użytkownika kwotą (minimalna kwota jednorazowego zasilenia to 1 zł).

Taryfa odległościowa (bilety normalne i ulgowe) oraz strefowo-czasowa (zakup w czytniku)

Taryfa odległościowa

Jest taryfą domyślną. Jeśli na karcie nie ma zapisanych wcześniej kupionych biletów, po przyłożeniu karty do czytnika system pobiera kwotę odpowiadającą cenie biletu do końca trasy. Pamiętać trzeba, że aby zapłacić wyłącznie za przejechaną drogę należy przyłożyć kartę również przy wyjściu (wówczas system odda różnicę między ceną biletu do końca trasy, a faktycznie przejechanym odcinkiem – zgodnie z cennikiem).

Bilet ulgowy w taryfie odległościowej - jeśli na karcie jest zapisana ulga, system pobierze kwotę odpowiadającą cenie biletu ulgowego. Jeśli na karcie ulgi nie ma, system pobiera sumę odpowiadającą cenie biletu normalnego. W tym przypadku chcąc kupić bilet ulgowy, należy wybrać na czytniku odpowiednią opcję:

 1. Przed przyłożeniem karty przycisnąć prawy górny przycisk.
 2. Przyłożyć kartę.
 3. Lewym górnym przyciskiem wybrać ulgę (U50 – bilet ulgowy, U100 – bilet bezpłatny).
 4. Lewym dolnym przyciskiem wybrać liczbę biletów (domyślnie ustawione jest 0).
 5. Wybór zatwierdzić prawym górnym przyciskiem.
 6. Na zakończenie należy drugi raz przyłożyć kartę. Wybrany bilet został skasowany.

Taryfa strefowo-czasowa

Bilet strefowo-czasowy można kupić i zakodować na karcie wcześniej (podobnie jak bilet okresowy).

Można go również kupić (bilet – lub większa ich liczba – zostanie automatycznie skasowany; nie można w czytniku kupić biletów na zapas) bezpośrednio w czytniku (płacąc środkami z konta karty ŚKUP). Aby wykonać tę operację, należy wykonać następujące czynności:

 1. Przed przyłożeniem karty przycisnąć lewy górny przycisk.
 2. Przyłożyć kartę.
 3. Na ekranie pojawi się nazwa (symbol biletu – >1m/20min_N, 1m/20min_U, 2m/40min_N, 2m/40min_U, 3m/90min_N, 3m/90min_U).
 4. Rodzaje biletów zmienia się lewym górnym przyciskiem.
 5. Lewym dolnym przyciskiem można zwiększyć liczbę biletów (domyślnie ustawiony jest zakup 1 szt.).
 6. Wybór zatwierdzić prawym górnym przyciskiem.
 7. Na zakończenie należy drugi raz przyłożyć kartę.
 8. Wybrany bilet został skasowany.

Bilety okresowe lub jednorazowe strefowo-czasowe na Kartę ŚKUP.

Bilety można kupować:

 • w Punktach Obsługi Pasażera,
 • w Stacjonarnych Punktach Sprzedaży,
 • w stacjonarnych automatach biletowych ŚKUP,
 • przez Portal Klienta,
 • w aplikacji Mobilny ŚKUP.

Na kartach spersonalizowanych można zapisywać uprawnienia do ulg, dzięki czemu nie trzeba mieć przy sobie żadnych dokumentów podczas kontroli. Jeżeli użytkownik nie chce kodować swoich uprawnień na karcie, podczas kontroli będzie musiał pokazać uprawniające do ulgowego przejazdu dokumenty.

 • Na karcie jest zapisany bilet okresowy albo strefowo-czasowy

Jeżeli na karcie zapisany jest jeden bilet okresowy albo strefowo-czasowy, korzystanie z niej jest bardzo proste. Wystarczy aktywować bilet po zakupie. Można tego dokonać w automatach SAD, Punktach Obsługi Pasażera lub bezpośrednio w pojazdach.

Jeżeli na karcie zostało zapisanych więcej biletów okresowych, to ich obowiązywanie będzie zgodne z datami wybranymi przy zakupie, nie trzeba z nimi nic więcej robić. Bilet z aktualną datą jest aktywny.

W sytuacji, gdy pasażer chce aktywować  bilet jednorazowy (w taryfie strefowo-czasowej) kupiony jako pierwszy również wystarczy tylko przyłożyć kartę do czytnika. System jest zaprogramowany tak, by aktywować bilety według kolejności zapisywania ich na kartę.

Jeżeli na karcie zapisanych jest więcej różnych biletów strefowo-czasowych (np. na 1 miasto/20 min oraz na 2 miasta/40 min), a pasażer chce wybrać inny niż kupiony jako pierwszy, poprzez wybór odpowiedniej opcji w czytniku należy wskazać, który bilet zostanie aktywowany.

 Aktywowanie biletu wybranego spośród zapisanych na karcie odbywa się w opisany poniżej sposób:

 • Na karcie zapisano więcej biletów okresowych lub biletów strefowo-czasowych
  1. Przed przyłożeniem karty należy przycisnąć lewy dolny przycisk.
  2. Następnie trzeba przyłożyć kartę – wyświetli się ekran przeglądu biletów.
  3. Przeglądu biletów wykonuje się lewym górnym przyciskiem.
  4. Po pojawieniu się na ekranie nazwy wybranego biletu, wybór należy zatwierdzić prawym górnym przyciskiem.
  5. Na zakończenie należy drugi raz przyłożyć kartę. Wybrany bilet został skasowany.

Zapisanie biletu okresowego zakupionego przez Internet

Kupując bilet przez Portal Klienta, należy tego dokonać z odpowiednim wyprzedzeniem przed użyciem. Sugerowany czas wynosi około 3 godzin przed planowanym pierwszym wykorzystaniem biletu. Czas jest potrzebny na rozprowadzenie w systemie informatycznym informacji o kupionym bilecie, tak by przy kontakcie karty z czytnikiem, bilet został na nią zapisany. Pasażerowie podczas pierwszego przejazdu mają obowiązek zapisać swój bilet – poprzez przyłożenie do czytnika znajdującego się w pojeździe. Przyłożenie skutkuje zapisaniem biletu „fizycznie" na karcie. Na czytniku pojawi się komunikat „Doładowanie zrealizowane". Taka sama zasada obowiązuje także przy zasilaniu elektronicznej portmonetki. Po wpłacie na konto karty przez Portal Klienta, pierwsze przyłożenie skutkuje zapisaniem kwoty na karcie – potwierdzone wyświetleniem komunikatu „doładowanie zrealizowane". Kolejne przyłożenie skutkuje ściągnięciem odpowiedniej sumy z konta karty lub odnotowania wejścia w przypadku biletu okresowego a w przypadku biletów wieloprzejazdowych pomniejszenie ilości dostępnych przejazdów.

Przesiadki na biletach strefowo-czasowych

W sytuacji, kiedy pasażer chce skorzystać z możliwości przesiadki, wykorzystując taryfę czasową, należy wykonać następujące czynności:

 1. Przyłożyć kartę do czytnika przy wsiadaniu do pojazdu A.
 2. Przyłożyć kartę do czytnika przy wysiadaniu z pojazdu A.
 3. Przesiadka z autobusu A do autobusu B.

Na karcie są zakodowane bilety, a pasażer chce skorzystać z taryfy odległościowej

Jeśli na karcie są zakodowane bilety (np. okresowy lub strefowo-czasowy), a użytkownik chce skorzystać z taryfy odległościowej należy:

 1. Przed przyłożeniem karty przycisnąć prawy górny przycisk.
 2. Przyłożyć kartę.
 3. Lewym dolnym przyciskiem wybrać liczbę biletów (domyślnie ustawione jest 0).
 4. Wybór zatwierdzić prawym górnym przyciskiem.
 5. Na zakończenie należy drugi raz przyłożyć kartę.
 6. Wybrany bilet (lub bilety) został skasowany.

Wymuszenie wyjścia, czyli możliwość rezygnacji z przejazdu

Przed odjazdem pojazdu z przystanku pasażer może zrezygnować z przejazdu, co daje możliwość anulowania opłaty w taryfie odległościowej bądź nieodjęcia przejazdu z posiadanego limitu. Wystarczy przyłożyć jeszcze raz kartę do czytnika. Na ekranie wyświetli się pytanie: „Wymusić wyjście?". Należy nacisnąć wtedy przycisk przy odpowiedzi „Tak" i jeszcze raz przyłożyć kartę.

Czytniki kart

Czytnik Dualny

Przy pierwszych drzwiach w pojazdach komunikacji miejskiej zamontowany jest czytnik dualny, który służy do sczytywania karty oraz do kasowania biletów papierowych.

Służy do kasowania biletów papierowych oraz sczytywania karty. Na tym czytniku nie można wykonać żadnych czynności związanych z np. wyborem konkretnego biletu spośród zapisanych na karcie czy zakupu większej liczby biletów na przejazd jednorazowy. Czytnik ten służy wyłącznie do wykonywania automatycznych czynności zaprogramowanych w systemie – można do niego przyłożyć kartę, bez dokonywania jakichkolwiek dodatkowych operacji. Jeśli pasażer chce dokonać innego wyboru (np. wybrać konkretny bilet spośród większej ich liczby zakodowanych na karcie, kupić bilet strefowo-czasowy z elektronicznej portmonetki itp.), czynności tej może dokonać w pozostałych czytnikach (jednosystemowych, „płaskich") znajdujących się w pojeździe.

Czytniki jednosystemowe

Przy każdych kolejnych drzwiach znajdują się czytniki służące tylko do sczytywania karty, tzw. czytniki jednosystemowe. Wyłącznie na nich można wykonać operacje związane z wyborem konkretnego biletu lub uzyskania informacji o stanie karty.

Można na nich dokonywać operacji związanych z wyborem konkretnego biletu spośród większej ich liczby zapisanej na karcie, kupić elektroniczny bilet strefowo-czasowy (bilet zostanie automatycznie skasowany), kupić bilet ulgowy w taryfie odległościowej (w przypadku braku zakodowanej na karcie przysługującej ulgi). Można również sprawdzić na nich stan swojej karty.