KODOWANIE ULG


Kodowanie ulg

Na spersonalizowanej karcie ŚKUP może zostać zakodowana przysługująca ulga. Dzięki temu osoby posiadające prawo do przejazdu ulgowego podczas kontroli nie muszą pokazywać żadnych dodatkowych dokumentów. W przypadku płacenia za przejazdy jednorazowe w taryfie odległościowej, jeśli na karcie jest zapisana ulga, system pobiera kwotę odpowiadającą cenie biletu ulgowego. Jeśli na karcie ulgi nie ma, system pobiera sumę odpowiadającą cenie biletu normalnego (w tym przypadku chcąc kupić bilet ulgowy, należy wybrać na czytniku odpowiednią opcję).

Jak zakodować ulgę na karcie?

Aby zakodować przysługującą ulgę, należy udać się do wybranego Punktu Obsługi Klienta lub Punktu Obsługi Pasażera. Na miejscu pracownikowi należy pokazać dokument uprawniający do ulgi (np. legitymację studencką, szkolną, legitymację emeryta itp.). Pracownik na tej podstawie zakoduje na karcie prawo do ulgi.