GDZIE MOŻNA DOSTAĆ KARTĘ?

KARTĘ SPERSONALIZOWANĄ można otrzymać na pisemny wniosek, który składa się w  Punkcie Obsługi Pasażera lub przez Internet (za pośrednictwem Portalu Klienta). Można ją odebrać
w wybranym POP. Zamawiając kartę na Portalu Klienta, istnieje możliwość dostarczenia jej na wskazany adres.

Karta zamówiona w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godz. 8.00-18.00 będzie dostarczona:

  • do wybranego POP po godz. 16.00 za dwa dni robocze.

Karta zamówiona w sobotę (w godz. 9.00-15.00) oraz w niedzielę i święta będzie dostarczona do POP najpóźniej trzeciego dnia roboczego do godz. 15:00.

Karta zamówiona na wskazany adres dostarczona będzie listem poleconym w ciągu 14 dni. Po jej otrzymaniu, użytkownik potwierdza jej odbiór pierwszym poprawnym logowaniem na Potalu Klienta przez inicjalne hasło karty.

KARTĘ NIESPERSONALIZOWANĄ można otrzymać bez dodatkowych formalności we wszystkich punktach obsługujących ŚKUP: