GDZIE MOŻNA DOŁADOWAĆ KARTĘ?

Przed pierwszym użyciem kartę należy zasilić wybraną kwotą lub zapisać na niej wybrany bilet elektroniczny.

ZASILENIE KARTY
Polega na przelaniu na konto karty wybranej sumy pieniędzy. Środkami tymi można płacić m.in.: za przejazd, parkowanie, bilet elektroniczny, dokonać opłat w:  Punktach Obsługi Pasażera, automatach ŚKUP oraz instytucjach akceptujących płatności kartą ŚKUP.

Kartę zasila się: w Punktach Obsługi Pasażeraautomatach biletowych ŚKUP oraz Portalu Klienta. Kartę ŚKUP można zasilić gotówką i kartą płatniczą, natomiast na Portalu Klienta można skorzystać z ekspresowych albo zwykłych przelewów bankowych. W przypadku przelewów ekspresowych należy zalogować się na konto karty ŚKUP, wybrać opcję: „Zasilenie karty", a na końcu bank, z którego chcemy opłacić zasilenie. Jeżeli naszego banku nie ma na liście, należy wybrać opcję: „Wydrukuj druk wpłaty" i po podaniu danych zleceniodawcy zostanie wygenerowany druk przelewu, który można zrealizować np. na poczcie. Istnieje również możliwość samodzielnego wykonania przelewu – trzeba w swoim banku wykonać przelew na konto techniczne karty, którego numer znajduje się na rewersie karty ŚKUP.

Na karcie ŚKUP obowiązują następujące limity transakcyjne:

  • limit pojedynczej transakcji (nie dotyczy transakcji autoryzowanej poprzez podanie kodu PIN) -- 50 zł
  • limit pojedynczej transakcji autoryzowanej poprzez podanie kodu PIN -- 200 zł
  • miesięczny limit transakcji -- 200 zł
  • maksymalne saldo dostępnych środków -- 200 zł
  • maksymalna wysokość wszystkich zasileń Instrumentu Płatniczego w danym roku kalendarzowym -- 2400 zł

 

ZAKUP BILETU OKRESOWEGO

Bilety można kupować w Punktach Obsługi Pasażera, automacie biletowym ŚKUP, Stacjonarnych Punktach Sprzedaży wyposażonych w moduły do obsługi systemu ŚKUP. Podczas zakupu wystarczy wskazać pracownikowi wybrany przez siebie bilet, a zostanie on zapisany na karcie. Bilet okresowy można również nabyć w automatach biletowych ŚKUP, w których płatności dokonuje się: gotówką, kartą płatniczą, a także kartą ŚKUP oraz za pomocą aplikacji Mobilny ŚKUP w telefonie.

JAK KUPIĆ BILET PRZEZ INTERNET?

Po zalogowaniu się na konto karty należy wybrać opcję: „Zakup biletu" i jego rodzaj. Płatności za bilet można dokonać z indywidualnego konta bankowego, autoryzując elektroniczny przelew bankowy (płatności ekspresowe) lub korzystając z płatności BLIK. Po dokonaniu zakupu bilet pojawi się na liście zakupionych biletów oczekujących na zapisanie na karcie. Jego zapisanie nastąpi w momencie przyłożenia karty do kasownika w pojeździe. Bilet ten można zapisać również w automacie biletowym ŚKUP lub przy pomocy aplikacji Mobilny ŚKUP.


UWAGA!
Na Portalu Klienta i aplikacji Mobilny ŚKUP nie można kupić biletów ze środków zgromadzonych na elektronicznej portmonetce. Po wybraniu opcji zakupu biletu, użytkownik przekierowany zostaje do systemu eCard, gdzie płatność dokonywana jest z indywidualnego konta
w banku. Za środki przelane na konto karty bilety można kupować w: Punktach Obsługi Pasażera, automatach biletowych ŚKUP oraz punktach sprzedaży. Istnieje również możliwość opłaty pieniądzem elektronicznym za przejazdy jednorazowe komunikacją miejską bezpośrednio w czytnikach, znajdujących się w pojazdach.


ZAPISANIE BILETU ZAKUPIONEGO NA PORTALU KLIENTA

Bilet zakupiony na Portalu Klienta trzeba zapisać na karcie ŚKUP. Aby to zrobić, należy podczas pierwszego przejazdu przyłożyć kartę do czytnika. Pierwsze przyłożenie skutkuje zapisaniem biletu „fizycznie" na kartę. Na czytniku pojawi się komunikat: „Doładowanie zrealizowane". Dopiero ponowne przyłożenie powoduje skasowanie  danego biletu (dotyczy biletów wieloprzejazdowych). 

UWAGA!
Pasażerowie mogą zaktualizować stan swojej karty w: Punktach Obsługi Pasażera, automatach biletowych ŚKUP lub za pomocą Aplikacji ŚKUP NFC dostępnej na smartfony.