>INNE USŁUGI

Usługi w urzędach miast


Karta ŚKUP oprócz tego, że jest nośnikiem biletów komunikacyjnych, spełnia również funkcję tzw. elektronicznej portmonetki. Każdy użytkownik karty może ją zasilić pieniądzem elektronicznym, którym z kolei może posłużyć się w celu zrealizowania płatności za usługi i opłaty gminne w urzędach miast i ich jednostkach.

Wachlarz dostępnych usług, za które można zapłacić kartą ŚKUP w urzędzie miasta jest bardzo szeroki i zawiera ponad 130 pozycji. Do opłat tych zaliczyć można m.in.:

 • wszelkiego rodzaju opłaty komunikacyjne,
 • opłaty skarbowe,
 • opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • opłaty dotyczące spraw z zakresu gruntów gminy i Skarbu Państwa,
 • podatki i wiele innych.

Każdy urząd miasta, ze względu na lokalną specyfikę, umożliwia zapłatę kartą ŚKUP w oparciu o odrębną taryfę usług. Szczególnie gminy niebędące miastami na prawach powiatu nie realizują niektórych opłat z powodu ograniczeń systemowych. Warto również pamiętać, że zgodnie z Regulaminem Pieniądza Elektronicznego, maksymalne saldo oraz limit pojedynczej transakcji autoryzowanej poprzez podanie kodu PIN dla płatności kartą ŚKUP wynosi 200 zł.

Placówki, które pozwalają na płatność kartą ŚKUP to:

 

Usługa certyfikatu podpisu elektronicznego CC SEKAP


 

 

 

 

INFORMACJA OGÓLNA:

Śląska Karta Usług Publicznych jest również nośnikiem podpisu elektronicznego. W celu uzyskania podpisu elektronicznego certyfikowanego przez Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego należy zapoznać się z zasadami umieszczonymi na stronie internetowej:

https://www.sekap.pl

 


GDZIE I JAK OTRZYMAĆ CERTYFIKAT:

Certyfikat CC SEKAP jest generowany i zapisywany na kartę ŚKUP na wniosek użytkownika w urzędzie miasta. Poniżej publikujemy zestawienie urzędów, które obecnie świadczą tę usługę:

 

 1. Urząd Miasta Będzin
 2. Urząd Miasta Chorzów
 3. Urząd Miasta Czeladź
 4. Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza
 5. Urząd Miasta Gliwice
 6. Urząd Miasta Katowice
 7. Urząd Miasta Mysłowice
 8. Urząd Miasta Piekary Śląskie
 9. Urząd Miasta Pyskowice
 10. Urząd Miasta Radzionków
 11. Urząd Miasta Ruda Śląska
 12. Urząd Miasta Siemianowice Śląskie
 13. Urząd Miasta Świętochłowice
 14. Urząd Miasta Zabrze

 

 


OPROGRAMOWANIE DO ZARZĄDZANIA:

Aktualne oprogramowanie „CRYPTO CARD SUITE" do zarządzania danymi na karcie ŚKUP (certyfikatami /podpisami/PIN-ami) zostało udostępnione: 

http://www.cryptotech.com.pl/Produkty/CryptoCard_Suite,content.html

lub bezpośrednio do pobrania:

http://www.cryptotech.com.pl/Produkty/CryptoCard_Suite_Pobieranie,content.html