PIN I HASŁO

Każdy użytkownik przy odbiorze karty (zarówno spersonalizowanej, jak i niespersonalizowanej) samodzielnie nadaje swój PIN oraz hasło. Dane te należy zapamiętać, ponieważ potrzebne są do obsługi karty. Zarówno PIN, jak i hasło mogą być przez użytkownika zmieniane (m.in. przez Portal Klienta).

Login to inaczej identyfikator użytkownika. W przypadku logowania się na Portal Klienta ŚKUP jest to 16-cyfrowy numer karty. Po zalogowaniu się pasażer ma możliwość zmienić login na inny (krótszy), korzystając z opcji „Zmień login".

Hasło do karty konieczne jest do zalogowania się na Portal Klienta. Hasło musi składać się z ciągu cyfr (od sześciu do ośmiu). Przy pierwszym logowaniu do Portalu należy podać numer karty (szesnaście cyfr znajdujących się z przodu karty, nad nazwiskiem lub napisem „Karta ŚKUP na okaziciela") oraz nadane przy odbiorze hasło. Po zalogowaniu użytkownik będzie miał dostęp do konta swojej karty – może kupić bilet okresowy, przelać na konto karty wybraną sumę, zmienić hasło lub PIN czy nadać jej swój własny login.

UWAGA – jeśli podczas logowania trzykrotnie podane zostanie błędne hasło, konto zostanie zablokowane na określony czas. Po upływnie wskazanego w komunikacie czasu, można ponownie spróbować się zalogować. Jeśli użytkownik nie jest w stanie przypomnieć sobie poprawnego hasła do konta, powinien udać się do Punktu Obsługi Pasażera lub Punktu Obsługi Klienta, gdzie może uzyskać nowe hasło (w przypadku karty niespersonalizowanej należy mieć przy sobie dowód jej wydania).

PIN do karty służy do potwierdzania transakcji z elektronicznej portmonetki. Jeśli kartą ŚKUP chcemy zapłacić kwotę powyżej 50 zł (np. jeśli kupujemy bilet w automacie), transakcja musi zostać potwierdzona kodem PIN. Do 50 zł odpowiednia kwota z karty ściągnięta zostanie bez dodatkowych formalności. PIN musi składać się z czterech cyfr i również muszą być one różne. PIN może zostać odblokowany w Punkcie Obsługi Pasażera lub Punkcie Obsługi Klienta.