LOGOWANIE, HASŁO I PIN

Logowanie do Portalu Klienta jest możliwe na trzy sposoby:

 • przy użyciu numeru karty i hasła do karty (pierwsze hasło jest nadawane w POP przy odbiorze nowej karty lub przy pomocy inicjalnego hasła nadawanego
  przez użytkownika przy zamówieniu karty z dostawą na adres),
 • przy użyciu loginu i hasła do karty,
 • przy użyciu identyfikatora i hasła do konta grupującego.

Przy odbiorze nowej karty ŚKUP w Punkcie Obsługi Pasażera przez pracownika jest nadawane automatycznie hasło i pin. Hasło to 6 ostatnich cyfr z numeru PESEL, PIN to 4 ostatnie cyfry z numeru PESEL. Przy odbiorze karty istnieje też możliwość samodzielnego nadania numerycznego hasła i pinu.

W przypadku gdy wybierany jest sposób dostarczenia Karty ŚKUP pod wskazany adres, numeryczne hasło i pin jest wybierane samodzielnie w trakcie składania wniosku o Kartę ŚKUP.

Odbierając duplikat Karty ŚKUP lub nową kartę jako kontynuacja, użytkownik musi samodzielnie nadać numeryczne hasło i pin.

UWAGA!

Pierwsze logowanie musi zostać przeprowadzone przy użyciu numeru karty, dopiero wtedy można zmienić login lub założyć konto grupujące.

Pierwsze logowanie na daną kartę powoduje automatyczne założenie profilu na Portalu Klienta.

Logowanie odbywa się przy użyciu jednej formatki, na której podaje się login oraz hasło.

 • jeżeli jako login zostanie podany ciąg 16 cyfr wówczas traktowane jest to, jako logowanie
  z użyciem numeru karty,
 • jeżeli wartość wprowadzona w pole login ma inną postać, wówczas traktowane jest to, jako logowanie z użyciem loginu karty lub identyfikatora konta grupującego. Loginy kart oraz identyfikatory kont grupujących są rozłączne tzn., jeśli istnieje login karty o danej nazwie, to nie istnieje identyfikator konta grupującego o takiej samej nazwie i odwrotnie.

 

Zalogowanie jest niemożliwe z powodu podania:

 • błędnego numeru karty / loginu / identyfikatora konta grupującego,
 • błędnego hasła.

Jeśli użytkownik nie jest w stanie przypomnieć sobie poprawnego hasła do karty może skorzystać z linku Zapomniałem hasła do konta (gdy adres e-mail został przypisany do przywracania  hasła) lub udać się do POP, aby uzyskać nowe hasło (w przypadku karty niespersonalizowanej należy mieć przy sobie dowód jej wydania).

 

Wymuszenie zmiany danych logowania następuje, kiedy podane podczas logowania dane (hasło, login karty lub identyfikator konta grupujące) mimo poprawnych wartości nie spełniają wprowadzonych wymogów bezpieczeństwa. System wymusi ich zmianę. W takim przypadku prezentowany jest Użytkownikowi stosowny komunikat.

Wymogi bezpieczeństwa:

 • hasło – przynajmniej po jednym znaku: mała, wielka litera, cyfra i znak specjalny, bez polskich znaków, dopuszczalna minimalna i maksymalna liczba znaków określona parametrem (aktualnie od 8 do 12 znaków),
 • login karty – przynajmniej po jednym znaku: mała, wielka litera i cyfra, bez znaków polskich i specjalnych, dopuszczalna minimalna i maksymalna liczba znaków określona parametrem (aktualnie od 8 do 30 znaków),
 • identyfikator konta grupującego – analogiczne wytyczne jak dla loginu karty.

 

PIN do karty służy do potwierdzania transakcji z elektronicznej portmonetki. Jeśli kartą ŚKUP chcemy zapłacić kwotę powyżej 50 zł (np. jeśli kupujemy bilet w automacie), transakcja musi zostać potwierdzona kodem PIN. Do 50 zł odpowiednia kwota z karty ściągnięta zostanie bez dodatkowych formalności. PIN musi składać się z czterech cyfr i również muszą być one różne. PIN może zostać odblokowany w Punkcie Obsługi Pasażera.