KONTO GRUPUJĄCE

Jeśli użytkownik zarządza kilkoma kartami, może założyć konto grupujące. Dzięki niemu w prosty sposób można kontrolować większą liczbę kart, bez konieczności wielokrotnego logowania się do systemu.

Aby założyć konto grupujące, należy zalogować się na konto swojej karty. Na ekranie „Szczegóły karty" będzie dostępna opcja „Utwórz konto grupujące". Warunkiem koniecznym do utworzenia konta grupującego jest podanie adresu poczty elektronicznej, na który przesłany zostanie link aktywujący. Do czasu uruchomienia przesłanego linku, konto grupujące będzie nieaktywne. Pamiętać też trzeba, że każda karta może być przypisana wyłącznie do jednego konta grupującego.

Podczas tworzenia swojego konta grupującego należy podać: identyfikator konta grupującego (login) oraz hasło. Login- przynajmniej po jednym znaku: mała, wielka litera i cyfra, bez znaków polskich i specjalnych, dopuszczalna minimalna i maksymalna liczba znaków określona parametrem (aktualnie od 8 do 30 znaków).

Hasło- przynajmniej po jednym znaku: mała, wielka litera, cyfra i znak specjalny, bez polskich znaków, dopuszczalna minimalna i maksymalna liczba znaków określona parametrem (aktualnie od 8 do 12 znaków). Po utworzeniu konta, można do niego dodawać kolejne karty, nadawać im indywidualny opis oraz zarządzać szczegółami każdej z kart (kupować na nie bilety, doładowywać konto itp.).

Logowanie do Portalu Klienta może odbywać się na każdą kartę indywidualnie (poprzez jej login oraz hasło) – wówczas użytkownik będzie miał dostęp wyłącznie do tej jednej karty lub na konto grupujące (wówczas należy wpisać login oraz hasło do konta grupującego). W tym przypadku osoba zalogowana będzie miała dostęp do wszystkich kart przypisanych do danego konta grupującego.

W przypadku zapomnienia hasła do konta grupującego, można go odzyskać klikając na komunikat „Zapomniałem hasła do konta grupującego" – system poprosi o login oraz adres poczty elektronicznej przypisanej do danego konta grupującego. Na podany adres wysłany zostanie link, który pozwoli na zresetowanie hasła.