Wniosek o kartę spersonalizowaną ŚKUP

Wypełnij wszystkie wymagane pola oznaczone * i przejdź do płatności.
  • Wyrażenie zgody
  • Dane osobowe
  • Miejsce zamieszkania
  • Zdjęcie
  • Złożenie wniosku
Wyrażenie zgody
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych użytkownika karty ŚKUP
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych posiadacza PE
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ZTM przekazanych danych osobowych dla celów realizacji zadań wynikających z Regulaminu Śląskiej Karty Usług Publicznych na podstawie Umowy o korzystanie z Karty, zgodnie z informacją powyżej, informacji o mieście bądź gminie zamieszkania oraz kodzie pocztowym, danych dotyczących Kart w systemie ŚKUP, w tym składanych przez Użytkowników Kart zapytań i reklamacji, jak również na potrzeby organizacji komunikacji, w tym optymalizacji siatki połączeń i wyliczania dochodowości linii na potrzeby rozliczeń, danych dotyczących wykonywanych operacji rejestracji wejścia i wyjścia do/z pojazdu. Zgoda może być w każdym momencie wycofana przez wypowiedzenie Umowy o korzystanie z Karty spersonalizowanej w Punkcie Obsługi Pasażera. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodne z prawem przetwarzanie danych przed wycofaniem zgody.
* – wyrażenie zgody jest niezbędne do zawarcia Umowy o korzystanie z Karty.
Brak zgody na przetwarzanie przez ZTM danych dotyczących Użytkownika Karty w systemie ŚKUP uniemożliwia wydawanie karty spersonalizowanej.
Niepoprawny numer PESEL

Podany numer PESEL ma niepoprawny format. Czy podany numer PESEL jest właściwy?

Data urodzenia niezgodna z numerem PESEL.

Podana data urodzenia nie jest zgodna z numerem PESEL. Czy podana data urodzenia jest właściwa?

Potwierdzenie poprawności wprowadzonych danych

Zdjęcie*


Potwierdzenie anulowania operacji

Czy chcesz anulować operację?

Status wniosku